Voetstappen met Steunzolen helpt!


Noordbeemster/Middelburg, 6 december 2011.

 

Beleidsplan voor het jaar 2012

 

Bijlage begroting 2011 Tendy Trust/ DRC

 

 

Prioriteiten:

 

 

1. Tendy Trust (Disabled Rehabilitation Centre Kathmandu)

Onze grootste zorg gaat uit naar het continueren van dit project. Op de begroting is er wederom een tekort van € 9.000. en de Stichting heeft ons 

gevraagd om dit aan te vullen. Dit bedrag is overeenkomstig de begroting.

 

De eigen inkomsten zijn door economische omstandigheden in Nepal steeds minder en de prijsstijgingen enorm en naar verwachting zullen met

het huidige beleid de jaarlijkse ongedekte kosten gemiddeld zeker € 9.000. of hoger bedragen. Dit met hetzelfde aantal opgenomen kinderen (ca 50) en

bij het geven van educatie aan ca. 25 vrouwen

 

Nieuwe kinderen zullen voorlopig niet in het project worden opgenomen, tenzij voldoende sponsors garant staan om deze kinderen te adopteren of 

het project blijvend te financieren.

 

 

2. financiering oudere kinderen, die willen studeren

De Stichting Studentenproject Nepal heeft met Tendy Sherpa gesproken over het opnemen van gehandicapte schoolverlaters om hen in staat te 

stellen om met behulp van genoemde Stichting een verdere studie te gaan volgen. De jongeren kunnen dan het project gedeeltelijk verlaten en 

samen met mede studenten een kamer bewonen en zo geleidelijk de weg naar de maatschappij vinden.

Uiteraard zullen DRC en Sponsortrek Nepal waar nodig bijspringen en op medisch gebied zal dat zeker nodig zijn.

 

3. protheses en krukken

Dit jaar werd ca € 2.300,= uitgegeven aan protheses en krukken en verwacht wordt dat in 2012 nog eens € 700,= benodigd zal zijn.

 

4. Ganesh Himal Medische project

Amrit Gurung is medisch assistent in het project en hij doet zijn taak met verve.

De overheid verstrekt nu meer medicijnen dan voorheen en wij zullen alleen voor suppletie zorg dragen als dat echt nodig is; op verzoek van de

medisch assistent en onder overleg van bewijzen.

De kosten voor de Healthpost zijn derhalve beperkt tot het onderhoud van het gebouw.

Voor 2012 zijn er geen verdere kosten voor de Healthpost te verwachten, daar deze in 2010 geheel werd gerenoveerd. Wel moet een deel van de

inventaris worden vervangen, dit jaar is het niet gelukt.

Zodra er toeristen naar de Ganesh Himal gaan zullen zij voor € 500.= aan  inventaris meenemen.

 

5. De bouw van extra klaslokalen bij de school in Keronja (zie 2010)

Er zijn te weinig middelen en andere prioriteiten, zoals de DRC, dat voorlopig geen geld is voor extra klaslokalen in Keronja. Als er een grote

sponsor wordt gevonden, zullen wij de educatieve mogelijkheden in Keronja graag uitbreiden. Helaas moeten kinderen uit hogere klassen nu naar

Gorkha op school en zij zijn dan genoodzaakt om ook uit huis te gaan. Gorkha is op 3 dagmarsen van Keronja.

 

6. De crisis

In verband met de crisis ontvangen wij minder donaties en wij zullen alle zeilen bij moeten zetten om het project DRC met de gehandicapte kinderen

en vrouwen goed voort te kunnen zetten

 

Begroting voor 2012 in

 

Ontvangsten

Donaties                                                                                  4.500.

Sponsoracties zoals expedities                                                 1.000.

40 mm mars                                                                              600.

Totaal donaties                                                                        6.100.

Rente                                                                                         300.

Totaal baten via bank                                                                6.400.

Donaties via Tendy Trust Nepal                                                    500.

Totaal baten                                                                            6.900.

 

                                                                                                                     

Uitgaven

Kosten DRC 2012, te voldoen in december 2012                         9.000.

Inventaris Keronja                                                                        500.

Extra budget voor protheses                                                         700.

Totaal begrootte kosten projecten voor 2011                              10.200.

Begroting administratiekosten 2011                                               200.

Totaal volgens begroting                                                           10.400.

 

Saldo nadelig                                                                            3.500.

 

 

Reservevorming

De te vormen reserve dient uitsluitend om eventuele tijdelijke tekorten bij het DRC/Tendy Trust welke niet door giften worden gedekt op te kunnen 

vangen. Een reserve van ca €  20.000. is zeer gewenst en noodzakelijk, dit is ongeveer 2x de jaarlijkse te verwachten uitgaven op korte termijn.

Mochten wij geen reserve hebben voor educatie en voeding van de kinderen, zo zou het project voor de 50 kinderen en 25 vrouwen in gevaar komen.

 

 

Inkomsten uit giften en Sponsoring in 2012

 

Aan volgende acties wordt gedacht:

 

 

 

 

Bankrekening

De reserve voor het project DRC werd in 2011 gestald op een dagelijks opvraagbare spaarrekening, dit ter compensatie van de bankkosten welke

worden berekend in 2011.

In 2012 zal een zogenaamde “vermogensspaarrekening” worden geopend welk nog meer rente oplevert dan de huidige. Ook deze nieuwe rekening

is dagelijks opvraagbaar.

 

 

R.K.T. Kölber , voorzitter

 

 

Y. Schaefer, penningmeester

 

 

C.M.J. Bek-Alberts, secretaris

 

 

C. Kesteloo

 

 

J.Th. van Berkel