s_algemeen beleidsplan 2013


       


 

 

Voetstappen met Steunzolen helpt!


Noordbeemster/Middelburg, 12 december 2012.

 

Beleidsplan voor het jaar 2013

Bijlagen:

 

cijfers 2012 en begroting 2013 Tendy Trust/ DRC

Specificatitie verzoek_hulp_DRC_2013

Brief DRC vraag om verlenging van de hulp


 

Prioriteiten: 

 

1. Disabled Rehabilitation Centre Kathmandu

Onze grootste zorg gaat uit naar het continueren van dit project. Op de begroting is er  een tekort van € 9.561. en de DRC heeft ons 

gevraagd om dit aan te vullen. Zie voor een specificatie van de kosten en de vergelijking met 2012 bovenstaande bijlagen.

 

De eigen inkomsten zijn door economische omstandigheden in Nepal steeds minder en de prijsstijgingen enorm en naar verwachting zullen met

het huidige beleid de jaarlijkse ongedekte kosten gemiddeld zeker € 9.000. of hoger bedragen. Dit met hetzelfde aantal opgenomen kinderen (ca 50) en

bij het geven van educatie aan ca. 25 vrouwen

 

Nieuwe kinderen zullen voorlopig niet in het project worden opgenomen, tenzij voldoende sponsors garant staan om deze kinderen te adopteren of 

het project blijvend te financieren.

 

 

2. financiering oudere kinderen, die willen studeren

De Stichting Studentenproject Nepal heeft met Tendy Sherpa gesproken over het opnemen van gehandicapte schoolverlaters om hen in staat te 

stellen om met behulp van genoemde Stichting een verdere studie te gaan volgen. De jongeren kunnen dan het project gedeeltelijk verlaten en 

samen met mede studenten een kamer bewonen en zo geleidelijk de weg naar de maatschappij vinden.

Uiteraard zullen DRC en Sponsortrek Nepal waar nodig bijspringen en op medisch gebied zal dat zeker nodig zijn.

Dit schreven wij reeds in het beleidsplan van 2012. Tot en met heden hebben geen kinderen het project verlaten.

  

3. Ganesh Himal Medische project

Amrit isnog steeds  medisch assistent in het project en hij doet zijn taak met verve.

De overheid verstrekt nu meer medicijnen dan voorheen en wij zullen alleen voor suppletie zorg dragen als dat echt nodig is; op verzoek van de

medisch assistent en onder overleg van bewijzen.

Het gebouw is thans aangetast door houtworm en er moet meubilair worden aangeschaft.
Samenvatting noden te Keronja:

* Bestrijden houtworm en aangetast houtwerk vernieuwen of repareren budget maximaal € 500.=
* Herstel waterleiding in toilet en wasruimte budget € 100.=
* Aanschaf nieuwe ijzeren kasten + transport budget € 400.=
* Vernieuwen (tand-) artsmateriaal, scharen, tangen, handboren door Sponsoring te verkrijgen
* Verbandmateriaal, westerse kwaliteit eveneens door sponsoring, ziekenhuizen, artsen.

 

4. Verzoek om een computer en schoolbanken voor de school in Keronja

De school van Keronja hebben wij in 1998 van een dak voorzien en toiletten bij de school gebouwd en sinds dien
hebben wij een goede band met de school. De "Shree Keronja Seconday School" in Keronja is sterk uitgebreid
er zitten thans 440 kinderen op de school en er zijn niet genoeg schoolbanken en tafeltjes, kinderen zitten dicht opeen
gepakt in de school. Wat te doen? Ook moet er een computer met printer komen, voor elke te typen brief moet men nu 
naar Gorka 5-6 dagen lopen.
Wij hopen op sponsors hiervoor! Ons budget laat het even niet toe wij hebben ook nog de DRC, ons hoofdproject.
Zodra er voldoende sponsoring is zullen wij in de eerste instantie schoolbanken zenden.
 

5. De crisis

In verband met de crisis ontvangen wij minder donaties en wij zullen alle zeilen bij moeten zetten om het project DRC met de gehandicapte kinderen

en vrouwen goed voort te kunnen zetten

 

Begroting voor 2013 in

 

Ontvangsten

Donaties                                                                                  4.500.

Sponsoracties zoals expedities                                                 1.000.

40 mm mars                                                                               600.

Totaal donaties                                                                         6.100.

Rente                                                                                         600.

Totaal baten via bank                                                                 6.700.

Donaties via Tendy Trust Nepal                                                     300.

Totaal baten                                                                             7.000.

 

                                                                                                                     

Uitgaven

Kosten DRC 2014, te voldoen in december 2013                         9.000.

Inventaris Keronja                                                                     1.000.

                                                                                                  ___

Totaal begrootte kosten projecten voor                                      10.000.

Begroting administratiekosten                                                       200.

Totaal volgens begroting                                                           10.200.

 

Saldo nadelig                                                                            3.200..

 

 

Reservevorming

De te vormen reserve dient uitsluitend om eventuele tijdelijke tekorten bij het DRC/Tendy Trust welke niet door giften worden gedekt op te kunnen 

vangen. Een reserve van ca €  25.000. is zeer gewenst en noodzakelijk, dit is ongeveer 2,5 x de jaarlijkse te verwachten uitgaven op korte termijn.

Mochten wij geen reserve hebben voor educatie en voeding van de kinderen, zo zou het project voor de 50 kinderen en 25 vrouwen in gevaar komen.

 

 

Inkomsten uit giften en Sponsoring in 2013

 

Aan volgende acties wordt gedacht:

 

 

 

 

Bankrekening

De reserve voor het project DRC wordt in 2013 wederom gestald op een dagelijks opvraagbare spaarrekening, 

 

R.K.T. Kölber , voorzitter

 

 

Y. Schaefer, penningmeester

 

 

C.M.J. Bek-Alberts, secretaris

 

 

C. Kesteloo

 

 

J.Th. van Berkel