Noordbeemster/Middelburg, 12 december 2013. 

Beleidsplan voor het jaar 2014

Bijlagen:

cijfers 2013 en begroting 2014  DRC

Specificatie_gevraagde_hulp_DRC_2014  

Prioriteiten: 

1. Disabled Rehabilitation Centre Kathmandu

Onze grootste zorg gaat uit naar het continueren van dit project. Op de begroting is er  een tekort van € 9.800. en de DRC heeft ons gevraagd
om dit aan te vullen. Zie voor een specificatie van de kosten en de vergelijking met 2013 de bovenstaande bijlagen.
Tschiring Sherpa is projectleider en contactpersoon in het project.
De eigen inkomsten zijn door economische omstandigheden in Nepal steeds minder en de prijsstijgingen enorm en naar verwachting zullen
met het huidige beleid de jaarlijkse ongedekte kosten gemiddeld zeker € 9.500. of hoger bedragen. Dit met hetzelfde aantal opgenomen
kinderen (ca 55) en bij het geven van educatie aan ca. 15 vrouwen.  

2. financiering oudere kinderen, die willen studeren

De Stichting Studentenproject Nepal heeft met Tendy Sherpa gesproken over het opnemen van gehandicapte schoolverlaters om hen in staat te
stellen om met behulp van genoemde Stichting een verdere studie te gaan volgen. De jongeren kunnen dan het project gedeeltelijk verlaten en
samen met mede studenten een kamer bewonen en zo geleidelijk de weg naar de maatschappij vinden.

Uiteraard zullen DRC en Sponsortrek Nepal waar nodig bijspringen en op medisch gebied zal dat zeker nodig zijn. Dit schreven wij reeds
in het beleidsplan van 2013.

 3. Ganesh Himal Medische project

Amrit is nog steeds  medisch assistent in het project en hij doet zijn taak met verve.
De overheid verstrekt nu meer medicijnen dan voorheen en wij zullen alleen voor suppletie zorg dragen als dat echt nodig is; op verzoek van de
medisch assistent en onder overleg van bewijzen.

In 2013 is er een stalen medicijnkast aangeschaft en is de houtworm bestreden.
Alle aangetaste kozijnen zijn vervangen.

* Verven van alle kozijnen  budget  € 500.=

* Herstel waterleiding in toilet en wasruimte budget € 100.=
* Vernieuwen (tand-) artsmateriaal, scharen, tangen, handboren door Sponsoring te verkrijgen
* Verbandmateriaal, westerse kwaliteit eveneens door sponsoring, ziekenhuizen, artsen.

4. Verzoek om een computer en schoolbanken voor de school in Keronja

De school van Keronja hebben wij in 1998 van een dak voorzien en toiletten bij de school gebouwd en sinds dien hebben wij een goede band met de school.
 De "Shree Keronja Seconday School" in Keronja is sterk uitgebreid er zitten thans 440 kinderen op de school en er zijn niet genoeg schoolbanken
en tafeltjes, kinderen zitten dicht opeen gepakt in de school. Wat te doen? Ook moet er een computer met printer komen, voor elke te typen
brief moet men nu
 naar Gorka 5-6 dagen lopen.
Wij hopen op sponsors hiervoor! Ons budget laat het even niet toe, wij hebben ook nog de DRC, ons hoofdproject.
Zodra er voldoende sponsoring is zullen wij in de eerste instantie schoolbanken zenden.

Dit schreven wij ook in het beleidsplan voor 2013, Er zijn in 2014 onvoldoende middelen binnengekomen om extra uitgaven te rechtvaardigen.

5. De crisis

In verband met de crisis ontvangen wij minder donaties en wij zullen alle zeilen bij moeten zetten om het project DRC met de gehandicapte kinderen
en vrouwen goed voort te kunnen zetten.

Reservevorming

De te vormen reserve dient uitsluitend om eventuele tijdelijke tekorten bij het DRC/Tendy Trust welke niet door giften worden gedekt op te kunnen vangen.
Een reserve van ca €  25.000. is zeer gewenst en noodzakelijk, dit is ongeveer 2,5 x de jaarlijkse te verwachten uitgaven op korte termijn.

Mochten wij geen reserve hebben voor educatie en voeding van de kinderen, zo zou het project voor de 50 kinderen en 25 vrouwen in gevaar komen.

Vergoedingen bestuursleden

Er is veel te doen inzake vergoedingen aan bestuursleden. Voor de alle duidelijkheid: Bij onze Stichting worden geen vergoedingen verstrekt!


Begroting voor 2014 in €

Ontvangsten
Donaties
Sponsoracties zoals expedities
40 mm mars
Totaal donaties
Rente
Totaal baten via bank

Donaties via Tendy Trust Nepal
Totaal baten

Uitgaven
Kosten DRC 2015 te betalen in december 2014
Inventaris en onderhoud Keronja
Totaal begrootte kosten projecten
Administratiekosten
Totaal

Saldo nadelig


 6.000.
 1.000.
    600.
 7.600.
    450.
 8.050.

    300.
 8.350.


 9.800.
    600.
10.400.
     200.
10.600.

  2.250.

Inkomsten uit giften en Sponsoring in 2014 

Aan volgende acties wordt gedacht:

·        Het organiseren van een expeditie of trektocht voor het “goede doel” en zo sponsorgelden te verwerven

·        Financiële adoptie van de kinderen DRC met een vast bedrag per jaar of per maand.

·        Het benaderen van bedrijven voor sponsoring en deze een plaats op de website aanbieden. 

Bankrekening

De reserve voor het project DRC wordt in 2013 wederom gestald op een dagelijks opvraagbare spaarrekening,

Deze rekening levert thans 1.7% rente op. 

R.K.T. Kölber , voorzitter

Y. Schaefer, penningmeester
 

C.M.J. Bek-Alberts, secretaris

C. Kesteloo

J.Th. van Berkel