Voetstappen met Steunzolen


Noordbeemster/Middelburg, 12 december 2014

Beleidsplan voor het jaar 2015.
Bijlagen:

cijfers 2014 en begroting 2015  DRC


Specificatie_gevraagde_hulp_DRC_2015
 

Prioriteiten: 

1. Disabled Rehabilitation Centre Kathmandu
Onze grootste zorg gaat uit naar het continueren van dit project. Op de begroting is er  een tekort van € 9.200. en de DRC heeft ons gevraagd
om dit aan te vullen. Zie voor een specificatie van de kosten en de vergelijking met 2014 de bovenstaande bijlagen.
Tschiring Sherpa is projectleider en contactpersoon in het project.
De eigen inkomsten zijn door economische omstandigheden in Nepal steeds minder en de prijsstijgingen enorm en naar verwachting zullen
met het huidige beleid de jaarlijkse ongedekte kosten gemiddeld zeker € 9.500. of hoger bedragen. Dit met hetzelfde aantal opgenomen kinderen (ca. 55)
en bij het geven van educatie aan ca. 25 vrouwen.

Verdere wensen:
* Enkele kinderen hebben nieuwe protheses nodig, het zou fijn zijn als wij daarin kunnen bijdragen.
* Nieuwe schooluniformen voor de kinderen

 2. Ganesh Himal Medische project
Amrit is nog steeds  medisch assistent in het project en hij doet zijn taak met verve.
De overheid verstrekt nu meer medicijnen dan voorheen en wij zullen alleen voor suppletie zorgdragen als dat echt nodig is, op verzoek van de medisch assistent
en onder overleg van bewijzen.
In december hebben tochtgenoten Keronja bezocht en geconstateerd dat er door de overheid voldoende medicijnen worden verstrekt.
Ook zijn er voldoende door onze sponsors verzorgde verbandmiddelen.
De grootste zorg is het onderhoud van het gebouw. De aantasting door houtrot is enorm en de muren schimmelen. Het gebouw is traditioneel gebouwd met lokale
steen en in de moessontijd wordt dit vochtig.

Volgend jaar zal er onderhoud gepleegd moeten worden, het juiste bedrag is nog niet bekend, en wordt voorlopig geschat op € 800.--.
Verdere wensen:
* Vernieuwen tandartsmateriaal, scharen, tangen, handboren door sponsoring te verkrijgen
* Verbandmateriaal, westerse kwaliteit eveneens door sponsoring, ziekenhuizen, artsen.

Reservevorming
De te vormen reserve dient uitsluitend om eventuele tijdelijke tekorten bij het DRC/Tendy Trust welke niet door giften worden gedekt op te kunnen vangen.

Een reserve van ca. €  25.000. is zeer gewenst en noodzakelijk, dit is ongeveer 2,5 x de jaarlijkse te verwachten uitgaven op korte termijn.


Mochten wij geen reserve hebben voor educatie en voeding van de kinderen, zo zou het project voor de 50 kinderen en 25 vrouwen in gevaar komen.

Vergoedingen bestuursleden
Er is veel te doen inzake vergoedingen aan bestuursleden. Voor alle duidelijkheid: Bij onze Stichting worden geen vergoedingen verstrekt!

Begroting voor 2015 in €

Ontvangsten
Donaties
Sponsoracties zoals expedities
40 mm mars
Totaal donaties
Rente
Totaal baten via bank

Donaties via Tendy Trust in Nepal
Totaal baten

Uitgaven
Kosten DRC 2015 te betalen in december 2014
Inventaris en onderhoud Keronja
Totaal begrootte kosten projecten
Administratiekosten
Totaal

Saldo nadelig


 7.000.
 1.000.
    600.
 8.600.
    300.
 8.900.

    300.
 9.200.


 9.200.
    800.
10.000.
     200.
10.200.

  1.000.

Inkomsten uit giften en Sponsoring in 2014 
Aan volgende acties wordt gedacht:

Bankrekening
De reserve voor het project DRC wordt in 2014 wederom gestald op een  spaarrekening,

Deze rekening levert volgend jaar naar schatting 1.0 % rente op.


R.K.T. Kölber , voorzitter

Y. Schaefer, penningmeester 

C.M.J. Bek-Alberts, secretaris 

C. Kesteloo 

J.Th. van Berkel