Sponsortrek helpt

Noordbeemster/Middelburg, 12 december 2016. 

Beleidsplan voor het jaar 2017
Bijlagen:

cijfers 2016 en begroting 2017  DRC

Specificatie_gevraagde_hulp_DRC_2017  

Prioriteiten: 

1. Disabled Rehabilitation Centre Kathmandu
Het project draait, dankzij onze hulp van rond de € 11.000. per jaar voortreffelijk.
De DRC kan moeilijk hun eigen kosten via sponsors bij elkaar krijgen, zodat onze hulp eigenlijk onontbeerlijk is.
Vooral de aardbeving heeft ernstige wonden nagelaten; vele omliggende huizen zijn verwoest, zodat de jaarlijkse
collecte niet door kan gaan.|
De door de aardbeving aangerichte schade is toch wel groot te noemen, diverse scheuren moeten worden gedicht en de
aangebrachte verstevigingen van ijzeren kokerbalken moeten
worden betimmerd. Er zal een bedrag van € 10.000. worden gereserveerd om een en ander te herstellen.

Ganesh Himal Medische project
De healthpost zal niet door ons worden herbouwd. Een organisatie uit Singapore heeft aangeboden dit te doen en de bevolking
heeft dit geaccepteerd, zodat onze taak daar ten einde is.

Healthpost te Putalikath Gairamudi
De bouw van de healthpost zal in 2017 plaatsvinden op een wijze dat de bevolking ook hun voordeel kan doen met het systeem van bouwen.
Er zijn vergaande plannen voor bouwen met een legosysteem dat heel aardbeving bestendig is. Voor dit project is € 20.000. uitgetrokken.
Verwacht wordt dat er in het voorjaar van 2017
begonnen zal worden. Zie de uitvoerige uitleg in onze nieuwsbrieven.

Reservevorming
Voor de voortgang van het DRC project is een reserve van ca € 20.000. benodigd.

Vergoedingen bestuursleden
Er is veel te doen inzake vergoedingen aan bestuursleden. Voor alle duidelijkheid: Bij onze Stichting worden geen vergoedingen verstrekt!

 

 

Begroting voor 2017 in €             

Ontvangsten
Donaties
Sponsoracties zoals expedities
40 mm mars
Totaal donaties
Rente
Totaal baten via bank

Donaties via Tendy Trust in Nepal
Totaal baten

Uitgaven
Kosten DRC
Administratiekosten
Totaal reguliere kosten
Saldo

Uitgaven reserveringen:

Healthpost Putalikath/ Gairamudi
Verbeteringen DRC gebouw
Totaal


  8.000.
  2.000.
     600.
10.600.
     400.
11.000.

     300.    
11.300.
 

11.000.
     300.
11.300.
         0.
=====


20.000.
10.000.
30.000.

 


Inkomsten uit giften en Sponsoring in 2017 
Aan volgende acties wordt gedacht:

Bankrekening
De reserve voor het project DRC wordt in 2017 wederom gestald op een  spaarrekening,
Deze rekening levert volgend jaar naar schatting 0,5 % rente op. 

R.K.T. Kölber , voorzitter

Y. Schaefer, penningmeester 

C.M.J. Bek-Alberts, secretaris 

C. Kesteloo 

J.Th. van Berkel