Stichting Sponsortrek Nepal K. v. Koophandel 41236129  

     

Noordbeemster/Middelburg, 5 december 2009.

 

Beleidsplan voor het jaar 2010

 

Prioriteiten:

 

1. Disabled Rehabilitation Centre Kathmandu

Onze grootste zorg gaat uit naar het continueren van dit project. Volgens bijgaande begroting van de Stichting blijkt, dat hun eigen inkomsten uit werving steeds minder worden. Vooral het “door to door program” is moeilijk te realiseren. Tevens zijn er een aantal begaafde leerlingen, die naar een betere school moeten. Op de begroting is er een tekort van € 9.200. en de Stichting heeft ons gevraagd om dit aan te vullen. In 2011 zou het tekort minder moeten zijn omdat de schooluniformen 1x in de 2 jaren

worden vernieuwd en er minder onderhoudskosten zullen zijn

In Nepal echter zijn de prijsstijgingen enorm en naar verwachting zullen met het huidige beleid de

jaarlijkse kosten gemiddeld zeker € 8.000. of hoger bedragen.

Gezien de huidige reserve van ca € 14.000. en geplande acties moet het mogelijk zijn om de kinderen 2 jaren naar een betere school te kunnen laten gaan. Bijlage begroting 2010 DRC

 

Een oplossing kan worden gezocht in:

 

Vooral dit laatste is een goede en haalbare optie en bij het verlaten van het project zullen er eerst dan nieuwe kinderen worden opgenomen als er nieuwe sponsors gevonden zijn. Dit is reeds met de projectleiders Amrit Pudasainee en Tendy Sherpa besproken en zij staan hier positief tegenover. Het plan zal in de loop van 2010 worden uitgewerkt.

 

2. Ganesh Himal Medische project

Medisch assistent Saroj Gurung heeft het project in 2009 verlaten en Amrit Gurung heeft hem opgevolgd. Hij krijgt van de overheid een maandsalaris van omgerekend 30 euro en dat is niet veel.

Bij goed functioneren krijgt hij van ons een jaarlijkse verhoging van 5 tot 10 euro tot een maximum van voorlopig 50 euro.

De overheid verstrekt onvoldoende medicijnen en wij zullen voor suppletie zorg dragen.

Ter controle wordt door Amrit Gurung 3-maandelijks een overzicht verstrekt, met daarin de door de

overheid en de door ons verstrekte medicijnen en de aan patiënten verstrekte medicijnen.

De totale reguliere kosten voor de Healthpost zullen € 500. bedragen.

 

De Healthpost moet in 2010 worden gerenoveerd en de kosten zijn naar begroting € 1050.

Tevens moeten er nog kasten worden aangeschaft, zodat de medicijnen veilig kunnen worden opgeborgen. Inclusief het transport naar Keronja zullen die kosten ca € 500. bedragen.

Kosten medicijnverbruik te stellen op € 500.

 

3. De bouw van extra klaslokalen bij de school in Keronja

De schoolleiding heeft ons gevraagd om voor de hogere klassen klaslokalen te bouwen.

Kinderen van klassen 10 en hoger moeten nu naar Gorkha op school, dat is 4 dagen lopen en zij kunnen dan 1 dag per week thuis zijn. Bovendien kunnen de inwoners van Keronja een dure “boardingschool” niet betalen, zodat de kinderen voortijdig hun studie moeten afbreken.

Kortom een nijpend probleem, bovendien is het niet zeker of de overheid een leraar voor die hogere klassen naar Keronja zal sturen.

Wij zijn erg beperkt in onze middelen en de nieuwbouw bij de school van Keronja kan alleen door ons worden gefinancierd indien wij hiervoor voldoende middelen hebben en als ons DRC project niet in gevaar komt. Een en ander is afhankelijk van sponsoring en/of individuele sponsoracties.

Voorlopig staat dit plan onderaan op de prioriteiten en kan pas worden voldaan als er voldoende middelen zijn om het project DRC te waarborgen.

 


 

Bladzijde 2

 

Resumé begroting budget voor projecten in 2010.

                                                                                             

Kosten DRC 2011, te voldoen in december 2010                         8.000.

Renovatie Keronja                                                                    1.050.

Medicijnen en kosten medisch assistent                                       500.

Kosten inventaris Keronja                                                            500.

Totaal begrootte kosten projecten voor 2010                              10.050.

Begroting administratiekosten 2010                                              175.

Totaal volgens begroting                                                           10.225.

 

Reservevorming

De te vormen reserve dient uitsluitend om eventuele tekorten bij het DRC welke niet door giften in ener jaar worden gedekt op te kunnen vangen. Een reserve van ca €  20.000. is zeer gewenst en noodzakelijk, dit is ongeveer 2x de jaarlijkse te verwachten uitgaven op korte termijn.

Mochten de uitgaven door het DRC minder worden of het aantal vaste sponsoren van kinderen groter,

dan kan ook de reserve omlaag.

Mochten wij geen reserve hebben voor educatie en voeding van de kinderen, zo zou het project en de 55 kinderen en 25 vrouwen in gevaar komen.

 

 

Inkomsten uit giften en Sponsoring in 2010

 

Aan volgende acties wordt gedacht:

 

 

De Stichting heeft inmiddels de ANBI status aangevraagd en bij toekenning hiervan zullen er wellicht meer mensen bereid zijn te doneren.

 

Bankrekening
De reserve voor het project DRC zal in 2010 worden gestald op een dagelijks opvraagbare spaarrekening, dit ter compensatie van de bankkosten welke worden berekend in 2010.

 

 

R.K.T. Kölber , voorzitter

 

 

Y. Schaefer, penningmeester

 

 

C.M.J. Bek-Alberts, secretaris

 

 

C. Kesteloo

 

 

J.Th. van Berkel