Giften/Sponsorbijdragen

Sponsortrek Nepal werkt uitsluitend met vrijwilligers, bestuursleden ontvangen geen vergoedingen en declareren ook geen onkosten, zoals reis- of telefoonkosten .

Uw gift komt  geheel ten gunste van de projecten!

Indien u ons een schenking doet en u krijgt onze nieuwsbrief niet, wilt u dan zo vriendelijk zijn om ons ook een e-mail te zenden? e-mail

Wij houden u dan per e-mail op de hoogte! Zo sparen wij ook geld uit aan postzegels. Giften zijn voor de projecten !

U kunt vaste donateur worden van Sponsortrek Nepal, het hoeft geen groot bedrag te zijn ! Vaste inkomsten zijn voor onze Stichting heel belangrijk! Onze kinderen en vrouwen,
de "levende have" hebben voortdurend zorg, voedsel en scholing nodig! Geeft u simpel een periodieke opdracht aan uw bank en wij zijn u hiervoor heel dankbaar!
Laat u a.u.b. dit aan ons per e-mail weten.

Wij willen u graag bedanken voor uw gift en u op de hoogte houden middels nieuwsbrieven. Indien u dit wenst geeft u dan a.u.b. uw e-mailadres aan ons door.

Bankrekening: NL81ABNA0861147545

ABN Amrobank
Ten name van: Stichting Sponsortrek Nepal.

uw gift is aftrekbaar voor de belasting voor goede doelen, uw gift is onder geldende voorwaarden aftrekbaar voor de belastingen!
ANBI 803048622

Heel hartelijk dank!!!

NB:
Mocht u niet bij ons bekend zijn in het bestand, wilt u dan a.u.b bij een gift een mailtje zenden. U krijgt dan een bedankje en als u dat wilt de nieuwsbrieven!


Nu giften eenvoudig aftrekbaar zonder drempel! Ook voor kleine giften mogelijk!

Bij giften is er voor de inkomstenbelasting een vrij hoge drempel. Tot en met vorig jaar kon je een notariŽle akte op laten maken.
Er was dan geen drempel voor aftrekbaarheid.
Dit voor een vaste periodieke gift van minimaal 5 jaren. Dat is toch weer een investering en dat weerhield velen ervan om dit zo te doen!
Op veler verzoek heeft de belastingdienst besloten om een onderlinge overeenkomst toe te staan.
Hier zijn wij erg blij mee en een en ander kan ook voor u van voordeel zijn.
In het kort komt het hierop neer:

Zie voor verdere informatie belastingdienst.


Medicijnen voor Keronja  Gehandicapte kinderen  

breitraining gehandicapte vrouwen