Stichting Sponsortrek Nepal K. v. Koophandel 41236129  

vrouwen krijgen training op onze machines naaimachine training DRC breitraining    
Lessen op de nieuwe naaimachines                                                                breilessen, leraar door ons betaald                                                                                

 

Staat van Baten en lasten over het boekjaar 2008

 

Ontvangsten                                                                                      €

 

Donaties naar aanleiding van Mera Peak beklimming ca.                          7.300,=

Missie en Zending 40 mm mars                                                              1.250,=

Overige inzamelingen en giften                                                                6.480,67

Totaal giften                                                                                         15.030,67

                                                                                                          =======

                                                                                               

                                                                                                           

Uitgaven                                                                                             

website hosting van domeinnaam                                                              117,81                                            

Kamer van Koophandel                                                                               27,=     

Onkosten zijnde 0,96%  van de giften                                                         144,81                                                                                                                             

                                                                                                                                 

 

Project kosten gehandicapte kinderen en vrouwen Kathmandu                  16.016,00                       

                                                                                                            _______

Totale uitgaven                                                                                     16.160,81

 

 

Saldo                                                                                                  _1.130,14

                                                                                                          ========

 

 

Balans                                                            activa                             passiva

Saldo Fortisbank 31/12- 2008                            14.788,42

 

 

Nog te besteden in 2009                                                                          9000,=

Reserve projecten                                                                                   5.788,42                                  

                                                                       _______                          _______

                                                                       14.788,42                      14.788,42

                                                                       =======                        =======

 

Giften

In 2008 hebben 9 mannen de bijna 6576 meter hoge Mera Peak beklommen en zij lieten zich sponsoren met 1 cent per geklommen meter (16. euro van basiskamp tot de top) en dat leverde het mooie resultaat op van ca 7.300,= euro.

Verder kregen wij diverse grote en kleine giften en hiervoor kunnen wij heel veel doen in Nepal. Hartelijk dank!

 

Besteding

Ons project van gehandicapte vrouwen, kinderen en weeskinderen te Kathmandu heeft voortdurend onze zorg. De in ons gebouw verblijvende Stichting Disabled Rehabillitation Centre Nepal zamelt zelf in maar slaagt er niet helemaal in om alle benodigde gelden binnen te krijgen.

Hun opbrengsten gaan geheel op aan voeding, scholing en geneeskundige verzorging van de kinderen en vrouwen. Momenteel zijn er ca 50 kinderen intern en 25 vrouwen uit de buurtschap krijgen training om meer kans te maken op een plaats op de arbeidsmarkt.

 

Juist voor gehandicapten is het zo belangrijk dat zij naast hun gewone scholing een opleiding krijgen waar zij betere kansen kunnen verwerven op de arbeidsmarkt.

Hiertoe behoren computertraining, kleding maken en breien. 

 

 

Sponsortrek zorgt voor die training en heeft de volgende uitgaven gedaan:

 

Voor 2008                                            circa     €                      (gerekend werd 100 roepies voor 1 euro)

 

6 computers                                        1.890.

6 computertafels                                     210.

11 naaimachines                                  1.265.

1 Kledingsnijtafel                                     129.

1 School bord                                           20.

15 stoelen                                               173.

Computerleraar salaris                           1.116.

Lerares naaimachine                                540.

Lerares breien                                          540.

Coördinator cursussen                              540.

Reparatiekosten en materiaal                    332.

Bijdrage in de voeding                            1.250.

Totale kosten                                        8.005.

 

Overgemaakt incl. bankkosten                8.008.

 

Voor 2009 overgemaakt                          8008.

Totaal voor dit jaar afgeboekt                 16.016.

 

De verantwoording van deze bestedingen voor 2009 worden in de balans van 2009 bekend gemaakt.

Er zijn in elk geval 6 nieuwe computers gekocht met bijbehorende materialen en meubilair.

Tevens is er meer bijdragen voor voeding gereserveerd, zodat er wat meer groente en fruit en vlees kan worden gekocht.

 

Het streven is om jaarlijks een budget voor het komende jaar ter beschikking van de Stichting te stellen en wij hopen dit lang te kunnen continueren.

 

Nog te besteden in 2009

Renovatie Healthpost Keronja                1.500.

Medicijnen Keronja                                  400.

Inventaris Keronja                                    300.

Scholing medisch assistent                      300.

Project disabled (voorschot voor 2010)     6.500.

Totale geraamde kosten                         9.000.

 

Renovatie Healthpost Keronja

De kozijnen en vloeren moeten deels worden vernieuwd, tevens moet de hele healthpost worden nagelopen op stucwerk en worden geschilderd. De moesson in de zomer maanden is desastreus voor houtwerk.

De problemen zijn ontstaan door lekkage aan het oude lijstenen dak.

 

Gelukkig is het dak reeds vernieuwd, zodat dit voorlopig de laatste uitgave post zal zijn voor het onderhoud.

 

 

 

 

Rob Kölber , voorzitter                                                              Pim Heemskerk secretaris-penningmeester

Dawa Sherpa achter de computer  computertraining handjes op de muur; hier voelen wij ons thuis, dit is ons huis

 Computers aangeschaft en leraren betaald, er is al resultaat behaald, werk in zicht voor deze kinderen.