naar website Sponsortrek

Nieuwsbrief juli 2013 Sponsortrek Nepal

Beste mensen, sponsors, tochtgenoten Namaste!

Hierbij een impressie van hetgeen sedert de vorige nieuwsbrief van einde 2012 heeft plaatsgevonden in onze projecten.

Nieuwe school uniformen voor onze kinderen

bijna alle kinderen met nieuw uniform


De kinderen krijgen eens in de 2 jaar of eerder naar behoefte (groei) een nieuw school uniform.
Uniformen zijn
op school verplicht. Alle kinderen arm of rijk moeten er hetzelfde uit zien, zodat er geen onderscheid gemaakt kan worden.
In onze ogen is dit een uitstekende maatregel, want de verschillen in Nepal zijn enorm !
                                                                                                                     

Hagendra New Life Boardingschool de speciale school  Gokarnaswori Mahadev School 
Khagendra New Life Special School                                  Gokarnaswori Mahadev School

"In the picture"
 

Een paar voorbeelden hoe enkele kinderen bij ons op weg zijn naar een goed bestaan.

Gita Busal  Gita krijgt breiles van Mangali uit keronja

Gita Busal werd zo'n 8 jaar geleden bedelend op Durbar Squar nabij het oude koninklijk paleis aangetroffen. Zij werd door een "eigenaar" als gehandicapte geexploiteerd en moest al het bijeen gebedelde geld 's-avonds afdragen.
Zij was totaal ontredderd en de wanhoop nabij. Medewerkers van DRC hebben haar naar het opvanghuis gebracht. Dit was toen nog niet gevestigd in het nieuwe door ons gebouwde huis. Gita had nog nooit een school van binnen gezien.en zit momenteel in klas 8 van de Khagendra New Life Special School. Deze school is gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan gehandicapte kinderen.

Gita is ernstig gehandicapt ter wereld gekomen en zonder DRC zou zij geen goed bestaan kunnen hebben.
Haar leeftijd is moeilijk te schatten, zij zal wellicht ouder dan 20 zijn. Gita zal zeker lang in het project moeten blijven. Zij is dol op handwerken en heeft zeker enige intelligentie.

Dan Bahadur 4 jaar geleden  Danbahadur nu met protheses
Dhan Bahdur Bujal werd in het Dholakat district in Rolwaling geboren, zijn ouders konden niet voor hem zorgen hij heeft geen benen. Vorig jaar hebben wij nieuwe protheses voor hem gekocht en hij kan er uitstekend mee lopen en is nu een stuk gelukkiger. Dhan Bahadur zal een jaar of 11 zijn en zit in de Young Heart Boardingschool klas 4.
Hij is intelligent en doet het uitstekend op school en zal later zeker een bureau functie kunnen vervullen.
Dawa in 2008 in Lukla uitzichtsloos bestaan?  Een happy Dawa tijdens een festival
Dawa Sherpa is niet lichamelijk gehandicapt, hij werd door deelnemers van de beklimming Mera Peak in 2008 in Khare op 4800 meter hoogte aangetroffen. Hij is wees en wellicht "doorverkocht" aan een lodge-eigenaar. Hij moest Coca Cola verkopen aan toeristen en als de voorraad op was moest hij afdalen naar 2700 meter om nieuwe kratten in te kopen en naar boven te brengen. Een onmenselijke situatie voor een jongen ongeveer 11-12 jaar oud.
Dawa was nog nooit naar school geweest. Hij is buitengewoon intelligent en deed in 5 jaar 7 klassen in de Young Heart Boarding School. Dit jaar gaat hij naar klas 8.                               

 Young Hearts Boarding School  Sombota Higher 2n dary School

De handwerkcursus  De happy handwerkcursus

Ook de handwerk cursus, machine naaien en breien is nog steeds actief voor ca 30 vrouwen, het is de bedoeling dat de vrouwen ook meewerken school uniformen te maken voor de kinderen. Er moet dan wel een andere strategie worden gevolgd. Nu zijn het wisselende groepen oudere en gehandicapte vrouwen die 3 maanden een cursus volgen.
De vrouwen zullen dan langer in het project moeten blijven en dat gaat dan weer ten koste van andere vrouwen, die niet opgenomen kunnen worden. het is dus nog niet zeker wat wordt beslist voor het volgende winterseizoen.

Tihar festival  Subita Tamang op Durbarsquar
Er is ook tijd voor ontspanning, zoals hier tijdens het Depawali/Tihar festival en tijdens een uitstapje naar
Durbarsquare.

Het gaat goed met  het project! Om u een idee te geven van de kosten, zie hier het budget . en het aandeel voor ons
DRC is niet in staat om zelf alle kosten in te zamelen en Sponsortrek doneert het tekort.

Zoals u in de bijlagen van het jaarverslag kunt zien bedraagt dit tekort jaarlijks rond de 9000.- 10.000. euro.

Het is noodzakelijk dat dit tekort omlaag gaat, zeker nu het gezien de crisis steeds moeilijker wordt om geld in te zamelen.
Er is al afgesproken met DRC, dat alleen nog kinderen worden aangenomen als er een sponsor voor wordt gevonden.

Keronja
Thiren onze trouwe begeleider van vele trektochten is momenteel in Keronja om alle in de vorige nieuwsbrief genoemde werkzaamheden uit te voeren, zie hiervoor de vorige nieuwsbrief !

Meer informatie inzake alle projecten vindt u hier!

naar website Sponsortrek

Wij willen doorgaan met uw steun! Hartelijk dank !

Hoe kunt u ons helpen?
Uw gift is zeer welkom en komt voor 100% ten gunste van de projecten!
Wij zijn Anbi en uw gift is aftrekbaar voor de belastingen

Stichting Sponsortrek Nepal
Donaties:
Bank : 86.11.47.545

 Heel hartelijk dank!                                   

aftrekbare giften onder voorwaarden fiscus