naar website Sponsortrek

Nieuwsbrief Juni 2014 Sponsortrek Nepal

Beste mensen, sponsors en geďnteresseerden Namaste!
Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van hetgeen er binnen onze Stichting speelt.

Nieuwe computers voor project DRC!
De 55 kinderen van DRC krijgen na schooltijd bijna allemaal computerles van een professionele computerleraar.
De 12 computers in het project waren oud en 6 moesten er direct worden vervangen omdat de computerlessen in gevaar zouden komen.
Computerlessen zijn voor de veelal zwaar gehandicapte kinderen zeer noodzakelijk omdat het hebben van computerkennis de enige mogelijkheid is
om na hun studie een baan te krijgen.
De kinderen zijn zeer leergierig en kunnen goed met de computers overweg, de lessen omvatten o.m. excel, word, powerpoint en webdesign.
De lescomputers zijn niet op het web aangesloten, dit om ongewenst surfgedrag te voorkomen.

Mede dankzij een inzamelingsactie door de Keizersgracht kerk ad € 975,= en de opbrengst van de sponsorloop van Jean van Berkel konden wij
voor € 1.520,=  6 computers (Dualcore met RAM 4 GB) kopen. De andere computers zullen binnen korte tijd moeten worden vervangen, ze
doen het nog wel maar ze lopen op hun laatste benen.

 
De installatie van de nieuwe computers door de computerleraar

 
De kinderen vinden het geweldig en wij zijn ervan overtuigd dat dit tot betere leerresulaten zal leiden!

Acties

Dolpotrektocht als voorbereiding tot de beklimming Peak Lenin 7134 meter!

Ans en Alex Bijlsma bekend van vorige acties, zoals de beklimming van de Himlung Peak en de Putha Hiunchuli zijn momenteel in Nepal om
de Dolpotrek van west naar oost te lopen. Deze speciale trektocht dient als voorbereiding tot beklimming van de Peak Lenin!
Zij hopen een mooi bedrag in te zamelen voor ons project DRC en een Tibetaanse familie, die zij persoonlijk ondersteunen.
Wederom een geweldige actie en u kunt ons namens de expeditie steunen door een gift over te maken op onze rekening met als vermelding
sponsoring Peak Lenin!
Hartelijk dank!

Peak Lenin                 Ans en Alex
Peak Lenin 7134 meter                                                                                         Ans en Alex Bijlsma op weg


Boston Marathon Jean van Berkel 
einde in zicht ? 
Jean van Berkel heeft de Boston Marathon uitgelopen in de fantastische tijd van 3.42,12
  Hij heeft zich door vrienden en collega's laten sponsoren en dat heeft het mooie
  bedrag van € 670. voor Sponsortrek Nepal opgeleverd!
  Kijk voor het hele verhaal en foto's op zijn website:
www.treks.org/14boston.htm
  
  
Wilt u ook een actie organiseren?
   Laat het ons weten!
   Wij denken dan aan bergbeklimmingen, fiets- of  wandeltochten, hardloopwedstrijden,
   het organiseren van een braderie of evenement etc! Leuk om te doen en onze
   projecten verdienen uw/jouw steun!


 Nu giften eenvoudig aftrekbaar zonder drempel! Ook voor kleine giften mogelijk!

Bij giften is er voor de inkomstenbelasting een vrij hoge drempel. Tot en met vorig jaar kon je een notariële akte op laten maken.
Er was dan geen drempel voor aftrekbaarheid.
Dit voor een vaste periodieke gift van minimaal 5 jaren. Dat is toch weer een investering en dat weerhield velen ervan om dit zo te doen!
Op veler verzoek heeft de belastingdienst besloten om een onderlinge overeenkomst toe te staan.
Hier zijn wij erg blij mee en een en ander kan ook voor u van voordeel zijn.
In het kort komt het hierop neer:
  • De schenking moet minimaal 5 jaar duren en bestaan uit vaste maandelijkse of jaarlijkse bedragen
  • Een minimum bedrag is niet aan de orde, elke vaste periodieke gift is toegestaan!
  • Er moet een simpele overeenkomst in tweevoud worden opgemaakt en door beide partijen ondertekend.
  • Er zijn enkele ontbindende voorwaarden, zoals het vervallen van de overeenkomst bij overlijden, scheiding of invaliditeit.
  • Ook komt er een einde aan de overeenkomst zodra onze Stichting geen ANBI meer is.
  • Reeds gedane giften blijven aftrekbaar.
Zie voor verdere informatie belastingdienst.

Wilt U gebruik maken van deze gunstige regeling, neemt u dan a.u.b. contact met ons op dan zorgen wij ervoor dat een overeenkomst wordt opgemaakt. 
Stuurt u in dat geval a.u.b. een e-mail aan  Rob Kölber. Alles wordt dan voor u geregeld, uiteraard is deze regeling ook voor kleine bedragen!

Wij danken alle sponsors van harte voor de steun en vertrouwen.

Hartelijke groet van het bestuur
Stichting Sponsortrek NepalHoe kunt u ons helpen?
Uw gift is zeer welkom en komt voor 100% ten gunste van de projecten!
Wij zijn Anbi en uw gift is aftrekbaar voor de belastingen

Stichting Sponsortrek Nepal
Donaties:
Bank : IBAN NL81ABNA0861147545  

Heel hartelijk dank!                                   

aftrekbare giften onder voorwaarden fiscus