Beste Nepal vrienden Namaste!
Hierbij nieuws van onze projecten.

Ook Nepal is getroffen door het Corona Virus. Half maart werd bij  de eerste besmetting direct een
zogenaamde "lockdown" ingesteld en dit werd volgens de laatste berichten tot half juni verlengd.
Tot op heden zijn een paar honderd besmettingen geregistreerd. Aantallen zijn onbetrouwbaar.

Niet zozeer het aantal besmettingen en doden vormt een probleem, doch de gevolgen van de "lock down".
Alle winkels,instanties en scholen zijn gesloten, alleen voor winkels voor voeding en medicijnen zijn open.
Velen zijn zonder werk en voor de kansarmen betekent dit ook geen eten.
De gevolgen van bijna 3 maanden "lockdown" zijn enorm.
Co en Corrie Reijnders van de bevriende organisatie Stichting House Building Nepal hebben van hun contacten
ter plaatse een verzoek gekregen om een bijdrage te doen in het verstrekken van hulp aan de allerarmsten.
Er worden voedselpakketten verstrekt bestaande uit; 30 kg rijst, 2 kg linzen, 3 kilo bonen, 1 liter olie, suiker, zeep,
melk, en 2 kg beaten (droge) rijst. Hier kan moeder en kind een maand vooruit.
Ook wordt er medische hulp aangeboden, waar nodig en er zijn diverse spullen voor aangeschaft.
Ook wij zijn blij in deze tijd op die manier iets voor de armsten in het land te kunnen doen en hebben € 2.000.
bijgedragen. Dit zijn dus 100 pakketten.

Van alle hulp worden specificaties en bonnen opgezonden; alles komt op de juiste plek terecht.

Hieronder volgt een  impressie van de in Nepal geboden en te bieden hulp.
 
Vrouwen met verkregen voedselhulp, lege straten en lange rijen mensen wachten op hulp.

 
ontsmettingsmiddelen en een depot voor medische hulp

Als Everest beklimmers ingepakt wordt medische hulp gegeven, "safety first".

Temperatuur wordt opgenomen, terwijl de  voedselpakketten klaar liggen.
Rantsoen voor  een maand. Geen luxe maar pure overleving!

Al met al een zeer nuttige en goed gecoordineerde hulp. Wij zijn als Sponsortrek Nepal blij hier een
steentje bijgedragen te hebben.

Project Disabled Rehabilitation Centre
Door de Lock Down is het niet mogelijk voor het personeel om dagelijks naar het project te komen.
De meeste kinderen zijn elders bij verwanten onder gebracht, de kosten voor levensonderhoud worden
door het DRC betaald. In het project is er beperkt personeel voor de resterende kinderen.
De computer leraar en fysiotherapeut zijn zonder werk en ook de naaicursussen voor kansarme vrouwen
liggen stil.
De kinderen krijgen van hun school huiswerkopdrachten via Internet en de kinderen, zonder verwanten, die
op het project moeten blijven maken gebruik van de aanwezige door ons aangeschafte computers.
caromboard in een leeg projekt  leegte
Een leeg project en wachten op betere tijden! Carom Board spelen en
schoolopdrachten maken via internet.

Trekking en expedities
Ook trekking organisaties zijn zwaar getroffen in deze moeilijke tijd.
Tendy Sherpa had een Everest expeditie in voorbereiding.
Je kunt je voorstellen, welk een impact dit heeft!

Het bestuur van Sponsortrek Nepal wenst u sterkte en gezondheid in deze moeilijke tijden!