Naar nieuwsbrief november 2012

naar website Sponsortrek

Nieuwsbrief juli 2011 Sponsortrek Nepal

De DRC familie

Dit voorjaar is de Disabled Rehabilitation Centre in Kathmandu enorm druk geweest met de besteding
van het budget van onze sponsorgelden :

Protheses en krukken
Dankzij diverse goede sponsors zoals de  SBSS Fysiogroep Heerlen konden alle kinderen
en vrouwen, die dit nodig hadden van nieuwe protheses, krukken en rolstoelen worden voorzien!
De totale kosten zijn op dit moment nog niet bekend, het bedrag zal waarschijnlijk boven de € 3000.= komen. Enkele protheses zijn nog in de maak en die zijn binnen enkele weken af.

Danbahadur voor de protheses  Dhanbahdur met protheses
Dhan Bahadur  zonder en met de protheses, hij kan al aardig lopen!
Mangali met haar nieuwe been  
Mangali uit Keronja, nieuwe protheses waren echt noodzakelijk!

Fysioruimte verplaatst
De ruimte waar fysiotherapie wordt gegeven is verplaatst samen met de recreatieruimte zijn deze
ruimtes nu op de begane grond en beter bereikbaar voor rolstoelers.
De fysiotherapie wordt gegeven door  Ganesh Karki, die samen met zijn vrouw ook voor de keuken zorgt.
Ganesh Karki heeft een uitgebreide opleiding hiertoe gekregen en krijgt alle instructies van een arts van  het Orthopedic Hospital te Kathmandu, die regelmatig op het project komt. Ook zijn er vaak vrijwilligers-fysiotherapeuten, die hem
hierbij helpen en hem verder scholen.
  
Nieuwe Fysioroom dankzij SBSS Heerlen  
De nieuwe ingerichte fysioruimte op de begane grond met een aantal nieuwe aluminium krukken
nieuwe rolstoelen zijn een feest voor de kleintjes  Fysiotherapie door Ganesh
Nieuwe rolstoelen, ze rijden super!                                     Fysiotherapie door mr. Ganesh Karki

Nieuwe schoolbanken voor huiswerk van de kinderen
De kinderen moeten na  schooltijd hun huiswerk maken en worden door vrijwilligers begeleid.
Zij waren door het hele gebouw verspreid, huiswerk werd op bed, in de keuken en in de recreatieruimte of gewoon buiten gemaakt. Toezicht en begeleiding was moeilijk.
Nu maken alle kinderen gelijktijdig hun huiswerk en kunnen na afloop recreëren in de nieuwe ruimte; tv kijken of spelletjes doen. Bijna alle kinderen gaan nu naar een betere school, waar rekening wordt gehouden met hun handicap.
Nu volop ruimte voor huiswerk en controle!  
De nieuwe schoolbanken zijn een uitkomst voor de huiswerkbegeleiding

Nieuwe keuken
Een deel van de keukeninventaris is vernieuwd naar modernere maatstaven en de keuken is hierdoor
makkelijker schoon te houden en dus komt dit de hygiëne ten goede.
klaar voor Dal Bath  
De hygiëne is groot in de nieuwe keuken.

Training aan gehandicapte en arme vrouwen
De 3-maandelijkse training breien en werken op de naaimachine wordt gecontinueerd en er is veel
belangstelling voor. Nu zijn er steeds wisselende groepen van 20-25 vrouwen, die na afloop van de
training een baan in deze sector kunnen krijgen, een bedrijfje gaan opzetten of voor hun gezin en
familie kleding kunnen repareren en vervaardigen.
De wens gaat uit naar een situatie dat het project ook eigen inkomsten gaat genereren, zodat de vrouwen
worden ingezet bij het vervaardigen van school- uniformen voor de kinderen en voor een te openen
winkeltje. Omdat de vrouwen tijdens de trainingsperiode hiertoe nog niet in staat zijn en zij na de training
plaats maken voor een nieuwe groep, is dit in deze opzet moeilijk te realiseren.
Het houdt onze aandacht en het bestuur van Sponsortrek Nepal zal hier ter plaatse uitgebreid met
de DRC overleggen.
naaimachinetraining om een bedrijfje te starten?   breitraining
Naaimachine lessen                                                             Breitraining

Het bestuur van Sponsortrek Nepal hoopt dat u een goede indruk heeft gekregen van hetgeen in het project DRC tot stand
is gebracht.

Ganesh Himal
De Healthpost draait zelfstandig en wij hopen dit najaar een bezoek te brengen aan Keronja, kijken wat er nodig is,
zoals bijvoorbeeld nieuwe kasten voor de medicijnen. U hoort nog van ons.