Beste Nepal vrienden Namaste!
Hierbij nieuws van onze projecten.

Disabled Rehabilitation Center.
Het gaat goed met het project. Er zijn gemiddels 55 kinderen in het project. Er is grote vraag om hulp en helaas
kunnen er door plaatsgebrek maar mondjesmaat kinderen worden aangenomen. Bij het vrijkomen van plaatsen
wordt naar urgentie geselcteerd. Onlangs zijn enkele nieuwe kinderen in het project opgenomen en hierbij laten wij zien
welk traject er gevolgd moet worden.

De nieuwe kinderen:
Krishna Nandan Man Bahadur Bista Naina Kutawal
Krishna Nandan                                           Man Bahadur Bista                                      Naina Kutawal
Prince Rana Sanhay Remi
                                                                      Prince Rana                                                Sanhay Remi

Wat te Doen? Ke Garne?
De kinderen moeten medisch verzorgd worden en indien nodig hulpmiddelen krijgen om goed te kunnen
funktioneren in het dagelijks leven. Zoals de kleine Danbahadur in 2011:
Dan Bhadur in 2011  Dan Bahadur met protheses
Protheses moeten regelmatig naar groei worden aangepast cq worden vervangen.
Voorts moet er fysiotherapie worden gegeven aan bijna alle kinderen.
 
De in 2011 geopende fysiotherapieruimte wordt daarom goed gebruikt.
huiswerk
Kinderen gaan naar school en krijgen daarnaast computerlessen en huiswerkbegeleiding.
spel hoort erbij Fruit hoort erbij
Ook spel hoort erbij en regelmatig wat fruit.
De hele DRC familie in september 2019
De hele familie kompleet.
Sponsortrek draagt op dit moment nog jaarlijks minimaal ca € 9.000,= bij aan dit fantastische project.
Wij zijn derhalve hoofdsponsor en wij hopen dit dankzij mede uw steun nog lang te kunnen volhouden.

       Heathpost Gairamudi/Putalikath
       Bijna af

De Healthpost is eindelijk klaar. Er moeten nog enkele voorzieningen, zoals toilet en waterleiding worden aangelegd.
De hevige moessonregens hebben ons wederom danig parten gespeeld.

Het bouwen van de healthpost ging helaas niet van een leien dakje.
Door lange periodes van moesson en andere tegenslagen moest de bouw steeds worden onderbroken.
De bevolking van Gairamudi is grotendeels werkzaam als gids of drager in het trekkingwezen.
De periode van bouwen is derhalve beperkt tot de wintermaanden.

Lees hierbij het volledige verslag.

Met hartelijke groet namens het bestuur
Rob Kölber