naar website Sponsortrek

Nieuwsbrief november 2013 Sponsortrek Nepal

Beste mensen, sponsors en geïnteresseerden Namaste!

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van hetgeen er binnen onze Stichting afspeelt.

ANBI
Belastingdienst gecertificeerde Stichting
Stichting Sponsortrek Nepal is een Algemeen Nut  Beogende Instelling, zoals dit door de belastingdienst wordt genoemd.
Wij waren al zeer transparant inzake de ontvangsten en uitgaven van de aan ons toevertrouwde gelden.
De belastingdienst heeft alle ANBI gecertificeerde instellingen verplicht om nog eens duidelijk diverse zaken goed op de
website te vermelden.
Wij hebben hiervoor een apart hoofdje "bestuur" op de website opgenomen.

Transparantie.
Sponsortrek Nepal voert een "strijkstok loos" beleid en  bestuursleden  krijgen bij ons geen enkele vergoeding.
Ook worden  er geen reis- en verblijfkosten vergoed.
De kascommissie bestaat uit 2 sponsors van de vereniging en wisselt elke 2 jaar. Bovendien kan elke sponsor contact met ons opnemen om naar behoefte de financiële stukken in te zien!

Bezoek ons project in Nepal
Reizigers naar Nepal kunnen ten aller tijde een project bezoeken, ook als u geen trektocht met Iceland Trekking maakt!
Wij vinden het fijn als u een van onze projecten bezoekt en op die manier ziet wat er met uw gift gebeurt!

Bestedingen voor projecten in 2013
Keronja
In Keronja werd door Thiren, een van de goede gidsen van Iceland Trekking de houtworm bestreden en een fraaie metalen
kast gebracht om de medicijnen op te bergen. Enkele kleine reparaties werden verricht.
De kosten bedroegen ca € 500.

Het houtwerk dat door houtworm is aangetast zal volgend jaar worden vervangen, eerst wil men kijken of de bestrijding succesvol is geweest. In verband met de vermeende crisis is er niet voldoende geld binnen gekomen om de in vorige nieuwsbrief genoemde zaken te financieren, Erg jammer maar het is niet anders, wij hopen volgend jaar op meer sponsoring.
Verder gaat het prima in de healthpost en de medisch assistent Amrit doet goed zijn best!
spreekuur in de healthpost keronja  helaas geen nieuwe klaslokalen voor de school
De Healthpost draait goed                                                 Helaas is er dit jaar geen geld voor nieuwe klaslokalen

Disabled Rehabilitation Centre Kathmandu (DRC)
Ook met de DRC gaat het heel goed. Al is het moeilijk om voor 55 kinderen en 25-30 vrouwen alle eindjes aan elkaar te knopen.
Wat hebben wij in 2013 gedaan voor DRC:
  • Training  voor  gehandicapte en  arme vrouwen in 3-maandelijkse cursussen   
  • Training computer leraar voor alle kinderen, na schooltijd                                
  • Salaris betaald voor de coördinator project
  • Schoolgeld voor de bijzondere school van de kinderen
  • Aanschaf rijst voorraad
Dit alles voor een bedrag van in totaal € 9.561.
Zie hier de specificatie en het verzoek van DRC

Binnenkort verwachten wij  eenzelfde verzoek voor de kosten van 2014, de kosten voor dat jaar zullen wellicht hoger uitkomen omdat alles in Nepal veel  duurder is geworden.
Wij willen deze hulp graag met uw hulp voortzetten!

Alle financiële overzichten vindt u verder onder Jaarverslagen

Training naaimachines  computerlessenHimlung  Peak expeditie 2013

Himlung Peak


De deelnemers aan de beklimming van de Himlung Peak hebben helaas de top niet kunnen bereiken. Er was teveel sneeuw gevallen. Een eerdere Nederlandse groep van een andere organisatie was een week eerder op de berg  en de gids en 2 Sherpa's zijn in een lawine gekomen en hebben het helaas niet overleefd.
Onze groep bestond uit 6 deelnemers, waarvan 4 deelnemers inzamelden voor een eerder om het leven gekomen drager tijdens een Baruntse Expeditie. Jos en Raimo hebben voor ons project ingezameld, dat heeft tot nu toe € 600. opgeleverd!
Onverwacht bezoek van Jos en Raimo
Het bezoek aan het project was onverwachts, daarom werden de gasten niet met Mala's (bloemen kransen) omhangen.
Niet alle kinderen waren aanwezig wegens de Divali-feesten , het project maakte een goede indruk en Jos en Raimo kregen
uitleg van Tsiring Sherpa de staf medewerkster in het project.

Crisis
De wereldwijde crisis is ook merkbaar in Nepal, alles is duurder geworden en de kosten voor levensonderhoud blijven maar
stijgen. Dus ook de kosten van ons project zullen volgend jaar hoger uitvallen.

De giften blijven dit jaar, naar het thans lijkt niet voldoende om voor 2014 de geraamde kosten van 10.000. - 11.000.- euro te dekken. Help ons de projecten te continueren!

Bent u nog geen sponsor van Sponsortrek Nepal?
Door uw jaarlijkse gift klein of groot steunt u de projecten voor 100 procent. Kosten zijn gering dus de gift is zeer effectief!
Elk bedrag is welkom, vele kleine bedragen maken ook 1 grote.
Wij hebben te maken met kinderen en vrouwen, die constant voedsel, zorg en scholing behoeven.
Zie hier hoe u ons kunt ondersteunen: GIFTEN

Alle sponsors en hen die dit worden zeggen wij hierbij  onze hartelijke dank
en wij houden u op de hoogte van de projecten, middels nieuwsbrieven !

Hartelijk dank en groet,
Namens het bestuur,

Robert K.T. Kölber
(voorzitter)