naar website Sponsortrek

Nieuwsbrief december 2014 Sponsortrek Nepal

Dolpo West - Peak Lenin- Elbroes sponsor expeditie voor DRC is groot succes!


Dhr en mevr. Bijlsma op bezoek bijDRC!
Ans en Alex Bijlsma zijn geen onbekenden van Sponsortrek Nepal, zie voor hun sponsor-expedities ook de vorige nieuwsbrieven!
Ditmaal hebben zij de Dolpo West trektocht gedaan als voorbereiding op de expeditie naar Peak Lenin en de Elbroes. De Peak Lenin werd op een
haar na beklommen, dit in verband met een niet flexibele organisator!
Hun werd voor een 2e poging geen tijd meer gegund, omdat er al een andere groep klaar stond om hun tenten te gebruiken. Jammer!
Groot succes hadden zij op de Elbroes, zie hun topfoto elders!

De sponsoractie heeft een mooi bedrag van € 1.250.-- opgebracht! Heel hartelijk dank!

Zij waren in de zomer in het project DRC en alle bewoners waren aanwezig en het hele project was in vol bedrijf!

Huisewerk met begeleiding van leerkracht  computerlessen na schooltijd
Na schooltijd worden er computerlessen gegeven door een echte computeronderwijzer, ook is er huiswerkbegeleiding. Het project is uitstekend
verzorgd en het is fijn om te zien dat de sponsorgelden goed worden gebruikt. Alle kinderen krijgen voldoende aandacht en de studieresultaten
zijn in het algemeen zeer goed!


Veel aandacht voor alle kinderen  Mistiek Dolpo
  Dolpo West. Het Tibetaanse Nepal!
  Ans en Alex Bijlsma op de top Elbroes  
  Voetstappen met Steunzolen! De heer en mevrouw Bijlsma op de top!

Tzum Valleytrek in sneeuwstorm - Healthpost Keronja bezocht

Begin oktober raasde 2 dagen een sneeuwstorm over Tzum Valley  en de deelnemers aan de trektocht hadden hier veel last van, zij
kwamen tot Nile op 3300 meter.

Het
hoogste punt van de geplande tocht 4000 meter werd niet gehaald. Wandelaars, die een rondje Manaslu deden werden door de
sneeuwstorm verrast en er waren zowel onder toeristen slachtoffers te betreuren. Onze groep zat in redelijk veilig gebied, hogerop
kwamen lawines met donderend geraas naar beneden.
Dick heeft nog geprobeerd om met een Sherpa wat hogerop te komen, maar dit was onbegonnen werk; er was 1,5 meter sneeuw gevallen
binnen 2 dagen tijd!
Bekijk het fotoboek van Dick Lust on line:
Tzum_Valley_trektocht_Dick_Lust

Ontvangst groep Tzum Valley DRC  Zum Valley nu nog in de zon
Er was een hartelijk ontvangst in het project, helaas waren vele kinderen wegens de feestdagen Dashain en Tihar bij pleeggezinnen of familie.

Sneeuwstorm over Tzum Valley.

Tzum Valley na de sneeuwstorm  Tenten worden afgebroken
De storm met bijbehorende regen- en sneeuwval heeft veel schade en leed veroorzaakt in Nepal. Modderlawines spoelden huizen weg, vee
verdronk of kwam om in de sneeuw.
In vele valleien duurt het nog jaren voordat de bevolking er weer bovenop is. Keronja heeft het er wonderbaarlijk goed vanaf gebracht.
Het dorp ligt op een steile helling en door ontbossing is de boomgrens steeds verder opgeschoven, het gevaar voor lawines is dus groot.

Het was echt bar en boos, duurde maar 2 dagen, maar er was te veel sneeuw gevallen om door te gaan, dus op naar Keronja!


Overhandigen van de ingezamelde verband middelen  Chandra Bahadur met de verbandkast
Dick Lust overhandigt de ingezamelde verbandmiddelen, die kwamen zeer gelegen en de kast is weer goed gevuld! De 2 oudste kasten lijken aan vervanging
toe te zijn maar sluiten nog goed af en de normen en waarden in de Ganesh Himal liggen nu eenmaal op een nog zeer laag niveau. Er werd door ons een
medicijnkast aangeschaft omdat de ratten  de medicijnen als snoepjes verorberden. De kast staat in een aparte ruimte en is niet hier in beeld.

Onderhoud Healthpost
De Healthpost is, zoals alle huizen in de Ganesh Himal "traditioneel" gebouwd; met lokale steen en gedurende de 4 maanden durende moesson heerst een vochtigheids-
percentage van 100% en je kunt schilderen wat je wilt, alles beschimmelt. Houtwerk wordt vochtig en houtworm heeft een en ander ernstig aangetast.
Regelmatig moet er dus houtwerk worden vervangen, zo ook volgend jaar.

School Keronja  schoolklas Keronja
Ook werd een bezoek gebracht aan de school van Keronja. Het door ons betaalde dak zit er nog steeds op, er zijn echter lelijke roestplekken te zien.
De kinderen zien er redelijk welvarend uit, maar onder hun verplichte schooluniformen schuilt nog steeds een armoede, Keronja en omringende bergdorpen worden
nauwelijks door toeristen bezocht en men leeft hier nog als in de middeleeuwen.
Wij zien op het gebied van gezondheid veel veranderd in Keronja. Sedert de bouw van de Healthpost, de aanleg van toiletten en een goede drinkwatervoorziening
uit de bergen, hebben de bewoners veel minder last van allerlei infectiezieken als amoebiasis en giardiasis.
Toen wij in de 80-90-er jaren voor het eerst in Keronja kwamen was het slecht gesteld met de gezondheidszorg. Nog is het niet optimaal, maar gezien de
afgelegen ligging zeer bevredigend.

Wensen voor 2015
Sponsortrek betaalt de kosten voor bovengenoemde activiteiten voor de ca 55 kinderen. Tevens zijn wij nog in staat om aan 25 arme en
gehandicapte vrouwen 3-maandelijkse cursussen te laten geven in handwerken en huishouding.
Volgend jaar zijn er voor diverse kinderen nieuwe protheses nodig en voor alle kinderen nieuwe schooluniformen.
Dit lijkt een luxe, maar in Nepal zijn schooluniformen een absolute "must" en worden kinderen niet op school toegelaten.
Het project is met grote moeite door DRC draaiende te houden. .
Tevens moet er nog het een en ander worden gedaan aan onderhoud van de Healthpost van Keronja
Wij hopen daarom op de steun van nog meer sponsors!


  
Het bestuur dankt hierbij alle sponsors van harte!

Wij wensen  u en  uw familie een hele fijne kerst
en een  gezond en gelukkig nieuwjaar


Namens het bestuur
Rob Kölber (voorzitter)


Hoe kunt u ons helpen?
Uw gift is zeer welkom en komt voor 100% ten gunste van de projecten!
Wij zijn Anbi en uw gift is aftrekbaar voor de belastingen

Stichting Sponsortrek Nepal
informatie
Donaties:
Bank : IBAN NL81ABNA0861147545  

Heel hartelijk dank!                                   

aftrekbare giften onder voorwaarden fiscus

Nu giften eenvoudig aftrekbaar zonder drempel! Ook voor kleine giften mogelijk!

Bij giften is er voor de inkomstenbelasting een vrij hoge drempel. Tot en met vorig jaar kon je een notariële akte op laten maken.
Er was dan geen drempel voor aftrekbaarheid.
Dit voor een vaste periodieke gift van minimaal 5 jaren. Dat is toch weer een investering en dat weerhield velen ervan om dit zo te doen!
Op veler verzoek heeft de belastingdienst besloten om een onderlinge overeenkomst toe te staan.
Hier zijn wij erg blij mee en een en ander kan ook voor u van voordeel zijn.
In het kort komt het hierop neer:
  • De schenking moet minimaal 5 jaar duren en bestaan uit vaste maandelijkse of jaarlijkse bedragen
  • Een minimum bedrag is niet aan de orde, elke vaste periodieke gift is toegestaan!
  • Er moet een simpele overeenkomst in tweevoud worden opgemaakt en door beide partijen ondertekend.
  • Er zijn enkele ontbindende voorwaarden, zoals het vervallen van de overeenkomst bij overlijden, scheiding of invaliditeit.
  • Ook komt er een einde aan de overeenkomst zodra onze Stichting geen ANBI meer is.
  • Reeds gedane giften blijven aftrekbaar.
Zie voor verdere informatie belastingdienst.

Wilt U gebruik maken van deze gunstige regeling, neemt u dan a.u.b. contact met ons op dan zorgen wij ervoor dat een overeenkomst wordt opgemaakt. 
Stuurt u in dat geval a.u.b. een e-mail aan  Rob Kölber. Alles wordt dan voor u geregeld, uiteraard is deze regeling ook voor kleine bedragen!