naar website Sponsortrek

5e Nieuwsbrief Aardbeving Sponsortrek Nepal

Naar 4e nieuwsbrief aardbeving

Noordbeemster 23 december 2015.

Beste mensen Nepalvrienden Namaste!
In de nieuwsmedia lijkt alsof de aardbevingsellende voorbij is, doch niets is minder waar. Waren het tijdens de moesson
de modderstromen, dan is het nu de olieboycot door India!

De olieboycot
I
n het zuiden woont een minderheidsgroep de Madhesi’s. Dit zijn Nepalezen die veelal met Indiase vrouwen zijn getrouwd.
Deze groep is het niet eens met de grondwet die eindelijk op 20 september is bekendgemaakt.

De Madhresi’s zijn bang dat ze te weinig macht en inbreng krijgen door deze grondwet.
Daardoor ontstonden er al rellen en zijn er verschillende politiemensen vermoord.
India sympathiseert met hen en heeft daarom de grenzen gesloten.

Voor het land is dit een groot drama en er wordt wel gezegd, dat dit nog erger is dan de aardbevingen zelf.
De bevingen waren en zijn natuurlijk verschrikkelijk maar wat India nu zijn buurland Nepal aandoet is met geen pen te beschrijven.
Voedsel is schaars en duur, olie voor vervoer kost € 7. per liter op de zwarte markt wel te verstaan. Taxis zijn onbetaalbaar en
het ergste is dat er nauwelijks herstel plaats kan vinden, zeker niet in de afgelegen gebieden.

Wij hopen op het beste, dat de internationale gemeenschap druk zal uitoefenen op India om deze boycot te staken en om zo als
het hoort Nepal te gaan helpen met de opbouw van het land.

kamperen voor gas Grens gesloten voor olie en gas
Dagen wachten voor een flesje gas!                                                                            De grens van India met Nepal: Humanitaire ramp!

Keraunja
Het is nog steeds niet duidelijk of Keraunja herbouwd zal worden en als dit het geval is, dan zal het zeker kleiner zijn dan het oorspronkelijke dorp.
Op dit moment is er daarom nog niets bekend over de nieuwbouw  van de Healthpost, maar zodra dit nodig is zullen wij dit zeker ter hand nemen.
Hiervoor is zeker een bedrag tussen de € 11.000. en € 12.000. nodig. Er moet aardbeving bestendig worden gebouwd en dat kost heel veel geld.
Wij hopen spoedig met plannen te komen en houden u zeker op de hoogte.

De mensen, meestal kleine boeren, die in Keraunja zijn achtergebleven zijn nog druk bezig met de bouw van hun tijdelijke onderkomens.
De moesson heeft zeer veel modderstromen veroorzaakt. Het is daar een drama. Zie de vorige nieuwsbrief.

DRC
Ook de DRC is getroffen door de olieboycot, er moet nu op hout worden gekookt. Ik hoor zojuist van Tendy Sherpa, dat diverse deelnemers aan
de trektochten direct ter plaatse aan DRC hebben gedoneerd en dat was zeer nuttig want er moest duur brandhout worden aangeschaft.
Er werden 2 gebruikte goede computers geïnstalleerd en het is altijd een goed gevoel als hier afgedankte maar verder nog prima spullen zo worden
hergebruikt. Verder gaat het wel redelijk goed met het project en is er meer geld nodig, vanwege de gestegen prijzen na de aardbeving en vooral
door de olieboycot. Onze bijdrage in de kosten zullen voor dit jaar € 11.000. bedragen, ca € 2.000. meer dan vorig jaar.
 

na de aardbeving gaat het weer goed in het project DRC  de "nieuwe " gebruikte computers
Aardbeving of olieboycot, de kinderen krijgen gewoon les.                         Deze computers kregen een goed 2e leven bij DRC

Gaira Mudi Secondary school
Door aardbeving onbruikbaar en heeft onze hulp nodig
Sedert 1984 reeds maakten wij onze trektochten met de toen nog jonge Tendy Sherpa.
Onze eerste tocht ging naar Rolwaling en in Gairamudi aan de voet van het Rolwaling gebergte in het district Dolakha verwierf hij zijn dragers en
"Sherpa's". De bevolking is Tamang en al onze helpers waren aan elkaar verwant en familie.
Velen kennen van ons  Ramji (gids) , Yok Lal (kok), Tharka (gids), Harka (kok) en vele andere goede en trouwe helpers, die ook mee hebben
geholpen om het medische project te Keraunja te realiseren.

Nu is ook hun dorp Gaira Mudi door het alles vernietigende geweld van de bevingen nagenoeg verwoest.

Na inzameling kreeg de staff van Tendy ca 600. euro per persoon en van de overheid slechts 150. euro!
Er is in totaal door de overheid 2000. euro per verwoest huis beloofd, maar dat kan op zich laten wachten.
Individuele hulp is moeilijk te realiseren, anders zouden wij het hele dorp van nieuwe huizen moeten voorzien.

Wij willen toch graag iets voor het dorp doen en het bestuur denkt erover om de school van Gairamudi te herstellen, op het moment dat ik dit schrijf
zijn er nog niet veel details te vermelden. Het herstel zal ongeveer minimaal 12.000. euro bedragen.

In een volgende nieuwsbrief zullen wij u nader berichten en hieronder laten wij alvast enkele foto's zien van de schade welke is aangericht.
Een extra bijkomend probleem is de grensblokkade door India, waardoor alles veel duurder is geworden, denk alleen maar aan het transport.

het huis van Ramji Tamang  het dorp is zwaar beschadigd
Het huis van Ramji Tamang (L) en de omliggende woningen zijn verwoest of zwaar beschadigd.

De hele school op de kiek
De hele school op de foto.

interieur van de school De tijdelijke school
De school is zwaar beschadigd en apparatuur is vernield. Kinderen krijgen nu les in een soort open veestalling. Herstel van de school is urgent.

Acties
Er werden door diverse sponsors leuke acties georganiseerd zoals, ter gelegenheid van verjaardagen, topbeklimmingen en sportactiviteiten.
Een paar voorbeelden:.

Rob Hageman neemt de mooie check in ontvangst 
Rob Hageman (L) heeft zich voor de 4-daagse loop laten sponsoren, dit leverde een mooi bedrag op van € 2.000.=. De Stichting GBKN heeft dit bedrag
verdubbeld, zodat deze "wandeltocht" € 4.000. euro heeft opgebracht!

Vrienden van Hector hebben ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag samen € 1.335. bijeengebracht!

Sponsoractie beklimmingen Ecuador en Pyreneeën
De heer en mevrouw Bijlsma hebben wederom een geweldige actie op touw gezet. De beklimmingen in Ecuador en de tocht door de
Pyreneeën hebben € 2.150. opgeleverd.
 op de top van de Illinizia Northe 5.126 meter
Er is wordt volgend jaar een avond georganiseerd door NKBV Limburg! Zie verder click hier


Alle sponsors willen wij nogmaals heel hartelijk danken voor hun goede giften!

Fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2016!

Namens het bestuur,

Rob Kölber

0299 690460

www.sponsortrek.nl

GIFTEN