Blindenproject

Dhulikhel
Op verzoek van Nepal Association for Welfare of the Blind (NAWB) heeft Sponsortrek  een hostel helpen realiseren voor blinde meisjes, die op de school bij ziende kinderen ge´ntegreerd onderwijs volgen. Nu hoeven de blinde kinderen niet meer een vaak lange weg naar huis afleggen of in een gebrekkig onderkomen overnachten.

De bouw van de hostel is in december 1998 gestart en kwam in het het voorjaar van 1999 gereed. De tochtgenoten van onze trektochten en andere sponsors hebben hiervoor f. 20.000.= bijeen gebracht. 

Het gebouw wordt verder onderhouden door de NAWB voornoemd en Sponsortrek geeft geen verdere steun aan dit project.
Dat is ook niet direct nodig omdat  de school zelf gelden inzamelt voor de blinde leerlingen.

 

blinde meisjes slapen nu bij de school  Een schoon en fris gebouw