Voetstappen met steunzolen

Sponsors Hartelijk dank voor uw bijdrage

Onderstaande zakelijke sponsors danken wij hartelijk voor hun bijdrage, zonder tegenprestatie, aan de projecten!
Niet alle sponsors stellen er prijs op om hier genoemd te worden, ook aan hen heel hartelijk dank!

click op het logo voor de website!


Wie is Carla Kesteloo?                                      
Creatief koersbepalen                        voor duurzaamheid           voor veiligheid                            Voor de sier, ook van het oor
veranderen & ontwikkelen


 

   "Mountain climbers rope together to prevent the sensible ones from going home
                                           Met Tellenge naar de top!

Wilt u ons als bedrijf sponsoren? Dan komt hier uw logo met link naar uw website! Click op het logo!        

Giften en sponsoring
Sponsortrek Nepal maakt bijna geen kosten, bestuursleden ontvangen geen vergoedingen en declareren ook geen onkosten, zoals reis- of telefoonkosten .

Uw gift komt dus bijna geheel ten gunste van de projecten!

Indien u ons een schenking doet en u krijgt onze nieuwsbrief niet, wilt u dan zo vriendelijk zijn om ons een e-mail te zenden? e-mail
Wij houden u dan per e-mail op de hoogte! Zo sparen wij ook geld uit aan postzegels. Giften zijn voor de projecten !

Bankrekening: 86.11.47.545
Ten name van: Stichting Sponsortrek Nepal, Fortis Bank, Zaandam.

uw gift is aftrekbaar voor de belasting voor goede doelen, uw gift is aftrekbaar voor de belastingen!

Heel hartelijk dank!!!Medicijnen voor Keronja  Gehandicapte kinderen  

breitraining gehandicapte vrouwen