Stichting Sponsortrek Nepal K. v. Koophandel 41236129

 Jaarrekening 2010

 

Het jaar 2010 was voor de Stichting Sponsortrek Nepal zeer succesvol. Er waren vele inzamelingsacties,
de Healthpost te Keronja werd geheel gerenoveerd en er werd een begin gemaakt met het vervangen van
alle protheses en krukken van de gehandicapte kinderen en vrouwen in het DRC- project. De kinderen gaan nu
naar een betere school en wij konden voor ca 25 gehandicapte vrouwen wederom lessen in breien en het werken
op de naaimachine verzorgen.

 

Staat van Baten en Lasten

 

 

Ontvangsten

Donaties Algemeen

Donatie 40 mm mars

Donaties actie Himlung Peak

Mont Ventoux

Andere acties inzamelingen

 

Totaal Donaties

Rente

 

Totaal baten via bank

Donaties via Tendy Trust Nepal

 

Totaal baten

 

Uitgaven

project DRC zie budget

 

 

Bankkosten

Kosten Internet website

Kamer voor Koophandel

 

Totale Verwervingskosten

 

Kosten renovatie Keronja

Kosten inventaris Keronja

Kosten medisch assistent keronja

Totale Uitgaven

 

Saldo

 

2010

 

10.074,07

     720,=

  4.900,=

  3.000,=

  1.709,50

________

20.403,57

    236,76

________

20.640,33

  1.407,=

________

22.047,33

 

 

  8.975,=

-------------

 

     29,14

    132,73

     26,14

_______

   188,01

 

 1.407,=

        -,--

        -,-

_______

10.570,01

 

11.477,32

=======

Begroting 2010

 

Niet begroot

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie opmerking

 

 

 

 

 

8.000,=

------------

 

     30,=

   115,=

     30,=

_______

    175,=

 

 1.050,=

    500,=

    500,=

_______

10.225,=

 

n.v.t.

Begroting 2011

 

6.000,=

   700,=

   400,=

       -,--

1.500,--

_______

8.600,=

   300,=

_______

8.900,=

   500,=

_______

9.400,=

 

 

11.000,=

- ------------

 

      30,=

    115,=

      30,=

________

    175,=

 

        -,--

    500,--

         -,--

_______

11.675,=

 

_ 2.275,=

=======

 

 

Balans

 

Saldo ABN/AMRO 31/12 2010

Saldo ABN/AMRO renterekening 31/12 2010

Reserve projecten algemeen

Reserve voor protheses en hulpmiddelen

10.351,17

15.236,76

 

 

 

25.587,93

=======

 

 

22.587,93

3.000,=

 

25.587,93

=======

 

 

 

Tendy Trust Nepal

Einde 2010 werd de Stichting “Tendy Trust Nepal” opgericht, deze Stichting fungeert als tussenpersoon tussen
DRC en Sponsortrek Nepal. Tevens behartigt deze NGO de belangen van andere projecten, zoals ons medisch project
te Keronja.

Tendy Sherpa staat als trekkingorganisator in contact met vele trekkingtoeristen en hij probeert via de opgerichte
Tendy
Trust ook die personen te motiveren een bijdrage voor een project te doen.

Giften worden dan op de rekening van Tendy Trust gestort of rechtstreeks afgedragen aan het project waarvoor
werd gedoneerd.

Bestedingen voor onze projecten worden in goed overleg uitgevoerd en wij ontvangen hiervoor nota’s.


Toelichting op de balans


Het saldo reserve voor de projecten is thans voldoende om het project 2-3 jaar goed te laten functioneren,
een minimum van € 20.000,= wordt als eis gesteld in het door het bestuur opgestelde “Algemeen Beleidsplan”.

De reserve voor protheses, krukken en andere hulpmiddelen zal grotendeels in 2011 of begin 2012 hiervoor
worden besteed.

 

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten


Ontvangsten

De donaties zijn voor ons ongekend hoog, dit kwam door enkele geweldige acties. Bergbeklimmers lieten zich
voor de beklimming van de Himlung Peak per geklommen meter sponsoren. SBSS, de Physio groep van het
ziekenhuis Heerlen, heeft de Mont ventoux meerdere malen per fiets beklommen en ook zij lieten zich sponsoren.

De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van protheses en krukken van goede kwaliteit

 

Tijdelijk niet benodigde gelden worden op een dagelijks opvraagbare renterekening gezet en dat compenseert
in elk geval de administratiekosten.

 

Door Tendy Trust Nepal werd rechtstreeks een bedrag ad € 1.407.= betaald voor renovatie van de healthpost te Keronja.


 

Uitgaven DRC project

Jaarlijks wordt de begroting van DRC samen met Tendy Trust beoordeeld en het tekort gesuppleerd, de kosten
zijn zeer aannemelijk, mede gezien de duurdere school voor de meeste van de kinderen. Geleidelijk zullen er
door natuurlijk verloop minder kinderen in het project zijn en de kosten worden dan meer beheersbaar.
Zie het budget van het DRC.

Een verrekening van de betaalde voorschotten zal niet plaatsvinden, er is in het project altijd behoefte aan betere voeding
voor de kinderen of nieuwe kleren. Mocht er een tekort zijn dan wordt een nieuw gespecificeerd verzoek ingediend.

In de loop van 2010 werd een begin gemaakt met de vervanging van protheses en krukken, vele kinderen lopen nu
nog met verouderd materiaal rond, zoals houten krukken en niet goed passende protheses.
Enkele kinderen hebben elk jaar nieuwe been protheses nodig, zij groeien snel!

 zonder protheses      voor het eerst protheses!

Danbahadur heeft voor het eerst protheses gekregen, elk jaar moeten deze worden vernieuwd of aangepast.

Hij krijgt lessen en physfiotherapie om met de protheses goed te kunnen lopen.

ontspanning na een zware lesdag

 

 
 
 De kinderen zijn nu bijna allemaal op een zeer goede school en zij
 krijgen voor en na schooltijd lessen op de computer en handwerken.
 Na een lange dag is er ontspanning in de tv ruimte.  

 

Uitgaven project Keronja

Bezoekers aan de Healthpost hebben in 2010 gezien dat er nieuwe kozijnen zijn aangebracht,

De muren zijn gedeeltelijk opnieuw gevoegd en het gehele gebouw inclusief het dak is opnieuw geschilderd.
Tevens werd om de Healthpost een muur gebouwd , die dient als veekering; rondom de Healthpost lopen soms
koeien en schapen.

De aanschaf van nieuwe inventaris is even uitgesteld tot 2011.

De healthpost kan er weer jaren tegen.    iedereen is blij met de vernieuwde Healthpost

De totaal gerenoveerde Healthpost te Keronja kan er weer jaren tegen. 

 

 

Begroting 2011

De te ontvangen donaties laten zich erg moeilijk inschatten, daarom hebben wij voorheen nooit een begroting hiervoor
opgenomen.

Voor het jaar 2011 werden de donaties voor het eerst voorzichtig begroot. Er zijn tot op heden geen grote acties
gepland, maar wij hopen dat er in de loop van het jaar toch nog een grote actie van start gaat.

De onkosten zullen zeker laag blijven. De aanschaf voor inventaris Keronja zal naar wij hopen in april plaats
kunnen vinden.

 

 

Noordbeemster, 13 februari 2011.

 

R.K.T. Kölber, voorzitter

 

 

Y. Schaefer, penningmeester

 

 

C.M.J. Bek-Alberts, secretaris

 

 

C. Kesteloo

 

 

J.Th. van Berkel