Naar nieuwsbrief januari 2010

naar website Sponsortrek

Nieuwsbrief november 2010 Sponsortrek Nepal


Physiogroep SBSS beklimt Mont Ventoux voor DRC voor krukken en protheses

Lees het bericht
Lees verslag

SBSS beklimt Mont Ventoux

Deze goede actie heeft een bedrag van 3000,-- euro opgeleverd en het bedrag wordt besteed aan krukken en protheses van vrouwen en kinderen van de DRC. Wij hopen dat alle vrouwen en kinderen, zover nodig, begin 2011 nieuwe krukken en protheses zullen hebben. Ook Mangali Gurung uit Keronja heeft een nieuwe beenprothese nodig.
Hartelijk dank SBSS! Wij houden u in een volgende nieuwsbrief op de hoogte van de uitgaven hiervan.

 Expedities 2010
Himlung Peak links van het midden

Einde september vertrokken Dick Lust, Nico Lommers en René van Tilburg naar Nepal voor de beklimming
van de 7126 meter hoge Himlung Peak.  Lees hun verslag op  
Himlung Peak Expedition 2010
De expeditie heeft  geld ingezameld voor DRC en wij hopen op een totale opbrengst van € 3000. of meer!
De inzameling is nog in volle gang en op het moment dat wij dit schrijven nog niet geheel afgerond.
Mannen; heel hartelijk dank voor jullie mooie actie!
Dick en Nico in elk geval proficiat met de enorme prestatie onder moeilijke omstandigheden.

Ans en Alex Bijlsma vertrokken gelijkertijd naar de Putha Hiunchuli 7246 meter hoog, ook wel Dhaulagiri VII
genoemd. Door sterke wind kwamen zij niet op de top. Ook deze expeditie heeft gelden ingezameld voor
Tibetaanse vluchtelingen en voor het project DRC. Heer en mevrouw Bijlsma, heel hartelijk dank!
Nadere berichten volgen.


Healthpost Keronja
De medische post te Keronja, Ganesh Himal werd geheel gerenoveerd, er kwamen nieuwe vloeren in, kozijnen werden vernieuwd en het gehele gebouw werd geschilderd. Ook het dak werd van een nieuwe primer- en beschermlaag voorzien, zodat het gebouw er weer jaren tegen kan.
De totale kosten bedroegen uiteindelijk €  1.407.= 
In november en december gaan tochtgenoten naar de Ganesh Himal en zij zullen wat betere foto's van de Healthpost maken. Hierbij alvast een heel kleine indruk:
primeren en schilderen      De Healthpost kan er weer tegen
Thiren en Phurba aan het werk en het resultaat mag er zijn.

Opknapbeurt DRC
In de vorige nieuwsbrief van 2009 werd de opknapbeurt aangekondigd, het gebouw werd geheel geschilderd.
Foto's helaas nog niet beschikbaar, komen binnenkort op de website.

School uniformen en vrijetijdskleding

elke 2 jaar in het nieuw     ook voor vrije tijd en sport een uniform
Zoals in de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd worden er elke 2 jaar nieuwe uniformen aangemeten,
voor vrijetijds-bijeenkomsten, zoals uitstapjes en sportieve bijeenkomsten zijn de DRC kinderen goed herkenbaar. Op dit punt scoort Nepal goed wat orde en netheid betreft.
De afrekening staat op de komende balans.

Het bestuur van Sponsortrek Nepal heeft  het DRC gevraagd of de gehandicapte vrouwen, die in groepen
van 25 handwerk lessen krijgen, niet de uniformpjes zouden kunnen maken.
Hiertoe moeten de vrouwen langer in het project werken, de meesten hebben bij binnenkomst geen ervaring
en als zij zover zijn dat zij aan uniformen kunnen werken, gaan zij uit het project.
Binnenkort worden de mogelijkheden hiertoe onderzocht.
In elk geval moet het mogelijk zijn om de uniformen uit te besteden aan een naaiatelier, waar vrouwen werken die bij ons lessen hebben gevolgd. Wordt vervolgd!


Kosten voor onderwijs
In Nepal zijn er diverse soorten onderwijs mogelijk; de zogenaamde Government School biedt de laagste
kwaliteit  
en de resultaten voor met name gehandicapten zijn niet goed. Verder zijn er diverse gradaties in scholen en de DRC wil graag dat een aantal leerlingen naar een kwalitatief betere school gaat, hiervoor is jaarlijks 3000. euro meer nodig.
Omdat deze scholen verder van het DRC-centrum verwijderd liggen zijn er ook meer transportkosten; ca 1200 euro. In de nieuwsbrief van januari werd dit al aangekondigd. Alle kinderen volgen nu beter onderwijs!
In de loop van 2011 zullen wij samen met DRC een plan ontwikkelen om een traject voor loopbaanbegeleiding op te zetten, vele kinderen zijn op een leeftijd dat zij zelfstandig kunnen zijn maar moeten niet meteen  in
"het diepe"worden gegooid. Zij moeten alle begeleiding krijgen om een volwaardig bestaan op te bouwen.

In de volgende nieuwsbrief: Het jaarverslag en begroting voor 2011