naar website Sponsortrek

2e Nieuwsbrief Aardbeving Sponsortrek Nepal

Naar 1e nieuwsbrief over de ramp

Naar de 3e nieuwsbrief

Noordbeemster mei 2015

smeken om voedsel Gumda Ganesh Himal
Gumda direct na de ramp (foto internet)

Beste Nepalvrienden Namaste ,

De aardbeving heeft ongekende vormen aangenomen, de hulp heeft zich in eerste instantie beperkt tot
Kathmandu en enkele grote makkelijk bereikbare plaatsen.
Pas na een week waren er wat hulptroepen in de afgelegen dorpen in de Ganesh Himal.
Wij hebben 2 mensen, Mingmar en Thiren naar Keraunja gezonden om polshoogte te gaan nemen.

Keraunja is volledig verwoest getuige deze foto welke wij op internet hebben gevonden:

Keraunja_na_de_ramp

Het lijkt alsof de hele helling naar beneden is gekomen, overal liggen grote rotsblokken. De Healthpost is niet te herkennen.
Wij hebben diverse organisaties benaderd om naar het gebied te gaan met tenten, dekens en hulpgoederen en natuurlijk
een medische staff. Na lang soebatten kregen wij van Eye Care Nepal te horen, dat er, een week na de ramp, eindelijk
een medisch team naar het gebied wordt gezonden met hulpgoederen.
Keraunja en omliggende plaatsen waren alleen per helikopter te bereiken, een tocht door het dal van de Buri Gandaki
was niet mogelijk, ook daar heerst nood en transporten met voedsel en tenten zouden de berggebieden niet bereiken.
Voor een kleine organisatie als Sponsortrek Nepal is een dergelijke hulpaktie niet mogelijk; te riskant.
De opluchting was dus groot toen de professionele hulp op gang kwam.

Hoe verder; wij wachten op de komst van onze Sherpa's en besluiten dan wat te doen.
Eye Care heeft ons medewerking toegezegd aan eventuele medische kampen.

Er zijn foto's op internet van Barpak en Laprak, het episch centrum van de aardbeving:

De meeste huize zijn ingestrot   leven onder een zeiltje


DRC Disable Rehabillitation Centre Kathmandu
Het gebouw is zeer zwaar beschadigd en dagelijks zijn er nu, 2 weken na de ramp nog steeds naschokken en de kinderen zijn bang
als zij in het gebouw moeten slapen. Tendy Sherpa heeft in overleg met mij direct aktie ondernomen. Een ingenieur heeft de zaak
opgenomen en er word besloten om de nog goed overeind staande muren van een staalconstructie te voorzien, zodat er met behulp
van stalen kabels over de zoldering alle muren overeind blijven bij eventuele nieuwe schokken. De totale kosten zullen tussen
de 5500 en 6000 euro bedragen en worden uit de giften betaald. Tot nu toe is uitgegeven.


Het huis zit vol scheuren  
Het gebouw lijkt in orde, maar was levensgevaarlijk

Kooiconstructie
U-profielen moeten een aardbevingsbestendig huis creëren

  

De U-profielen worden tegen de gevel geschroefd en gemetseld en met dikke staal kabels over de zoldering met elkaar verbonden.
Zij worden met "Saal wood" afgedekt, zodat het lijkt alsof het een vakwerkhuis is. Een mooie constructie, die het nodige kost.

niet meer buiten slapen

Niet meer buiten slapen, het gebouw is nu safe

Wat zouden wij willen realiseren voor onze projecten?

  • Nieuwbouw Healthpost Keraunja, kosten € 10.000-12000 euro
  • Herstel DRC gebouw, aardbevingsbestendig maken  € 6.000. Wij zijn al gestart!
  • Watervoorziening Keraunja € 3.000. - € 5.000
  • Noodhulp Keraunja, medisch kamp; wat mogelijk is

Op dit moment staat de teller van inzameling op 12.000. euro.

Zodra onze Sherpa's terug zijn met nieuws uit Keraunja laat ik het weten!

Alle goede gevers nogmaals onze hartelijke dank.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur  zie ook vervolg 3e nieuwsbrief

Rob Kölber

0299 690460

www.sponsortrek.nl

GIFTEN