naar website Sponsortrek

4e Nieuwsbrief Aardbeving Sponsortrek Nepal

Naar 3e nieuwsbrief aardbeving

Noordbeemster 7 september 2015.

Beste mensen Nepalvrienden Namaste!
Het lijkt alsof de aardbevingselende voorbij is, doch niets is minder waar. De grootste problemen voltrekken zich nu in vele berggebieden
In het Gorkha district bijvoorbeeld, het episch centrum van de eerste grote beving worden de berghellingen nu geteistert door de modderstromen.
Hele hellingen zijn onstabiel geworden en aardverschuivingen zijn aan de orde van de dag.
Wij wilden zo graag beginnen met de nieuwbouw van de healthpost en ook ons steentje bijdragen aan de nieuw te bouwen school van Keraunja.
De plaats van de oude school is zeker niet meer te bebouwen, zodat daar een oplossing voor moet worden gezocht.
De plaats van de verwoeste healthpost lijkt tamelijk safe, doch pas na de moesson, over enkele weken zal blijken wat en waar er gebouwd kan
worden. Vele inwoners zijn geevacueerd en wonen nu elders in Kathmandu of bij familie in veiliger plaatsen.
Een groot deel leeft in zelf met dekzeilen gebouwde onderkomens.

Er zijn/waren ca 475 huizen in Keraunja, die allemaal of zwaar beschadigd, of geheel vernietigd zijn.
Het is onmogelijk om met de door ons ingezamelde gelden hier iets op individuele basis uit te richten.
Iedereen is nu voorzien van noodvoorzieningen.

Wij hebben op dit moment zo'n 20-25000. euro beschikbaar en als je individuele hulp geeft komt dat neer op zo'n maximaal € 50. euro per huishouden.
Daar kunnen zij niets mee.

Keraunja heeft bij de regering een verzoek tot hulp ingediend en wij hopen dat er na de moesson kan worden begonnen met herbouw.
De ervaring leert, dat de overheid altijd tekort schiet met het verstrekken van budgetten, zodat wij bij zullen moeten springen wat betreft:
  • De healthpost
  • De school
  • Toiletten
  •  Nieuwbouw van de door ons destijds gebouwde watertank
Er zal zeker aardbevingbestendig gebouwd moeten gaan worden en het tot heden  ingezamelde bedrag zal zeker niet voldoende zijn. 

Keraunja_na_de_ramp

In de verste ligt de school in een landslide 
Na de moesson kan pas worden bekeken wat en waar gebouwd kan worden.

Bhimdunga
Op ca 2 uur rijden van Kathmandu ligt Bhimdunga. Tendy Sherpa werd benaderd of er niet iets gedaan kon worden aan de benarde
situatie aldaar, er wonen uitsluitend zeer arme mensen van een lagere kaste en hulp tijdens de aardbeving werd nauwelijks geboden.
Wij hebben onmiddelijk in overleg met Tendy ca € 1700. euro beschikbaar gesteld om dekzeilen en dekens te brengen, zodat zij een
noodonderkomen konden bouwen.
Click hier voor het relaas van Tendy.

BhimDunga verwoest  De puinhoen van Bhimdunga
Ongelofelijk wat een verwoesting in Bhimdunga

Ramji Tamang en Mingmar Sherpa delen hulpgoederen uit 
Dekzeilen en dekens worden uitgedeeld door Ramji Tamang en Mingmar Sherpa voor een noodonderkomen.


De verwoesting is niet voor te stellen en de mensen moeten voorlopig een noodwoning bouwen met dekzeilen.

Hulp aan onze "Sherpa's"
Ook het personeel van Iceland Trekking werd niet vergeten, zo'n 30 "Sherpa's " met schade aan hun huizen kregen ieder ca € 400.
Voor Nepal een heel bedrag. Direct hebben wij € 1.700. bijgedragen en indirect door inzameling in Kathmandu nog eens ca € 5000.
De rest werd door Tendy en andere tochtgenoten uit andere landen bijeengebracht.

   Thiren Rai ontvangt zijn bijdrage

  Thiren Rai krijgt zijn deel   
De Sherpa's kunnen nu ook zelf aan de slag om hun huizen te herbouwen. Er is veel meer voor nodig en daarom hopen
wij dat zij voor het komende seizoen voldoende werk zullen krijgen. 

Wij hopen in oktober/november, na de moesson met meer directe informatie inzake keraunja te komen en dan eindelijk aan de slag te kunnen.

Alle goede gevers zeggen wij nogmaals onze hartelijke dank.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Rob Kölber

0299 690460

www.sponsortrek.nl

GIFTEN