Beste Nepalvrienden, sponsors Namaste!

Hierbij het laatste nieuws uit Putalikath - Gairamudi waar wij een healthpost gaan bouwen volgens het legosysteem en dat als voorbeeld
dient voor de bouw van de huizen van de dorpelingen.
Velen helpen mee om dit te realiseren, alles wordt door de bewoners, met wat technische hulp gerealiseerd.
Zie ook de vorige nieuwsbrieven op de website.

Maar eerst uw aandacht voor het volgende:

Sponsorloop New York 4 november!

    Jean van Berkel, een van onze bestuursleden gaat de marathon van New York lopen,
    Dit is een sponsorloop voor onze projecten in Nepal
    Het wordt zijn zesde en laatste marathon van de Abboth World Marathon Series: In Boston,
   Tokyo, Berlijn, Chicago en New York.
   Zijn marathons in Boston, London en Tokyo waren ook sponsorlopen.

   Wilt u de loop van Jean ondersteunen, zou dat heel fijn zijn!
   Vermeld u dit dan vooral op uw gift "Marathon Jean" Meer informatie op
Marathon_Jean

   Onze hartelijke dank voor uw bijdragen!
   Giften 


 


Healthpost Puthalikath/ Gairamudi

Alle 7000 benodigde stenen zijn nu geperst! De grond moest worden gelijk gemaakt en de benodigde aarde voor de stenen werd gebruikt 

om de stenen te persen met een beetje cement en zand.

Tegenslag tijdens de bouw
De moesson was dit jaar ongekend heftig en begon reeds in mei en ook in april was het weer wispelturig.
Hele modderstromen versperden de weg naar Jiri in het Everest gebied. Gairamudi ligt zo halverweg de weg naar Jiri en Gairamudi
deed echt eer aan zijn naam Gai betekent koe en mud is drek. Pas einde september was er geen gevaar meer voor modderstromen,
al is de grond nog vrij onstabiel.
Buildup Nepal heeft met dezelfde tegenslagen te maken gehad en er zijn velen, die graag met de bouw van hun huis willen beginnen.
Binnenkort hopen wij dan eindelijk de eerste stenen te kunnen leggen.
Zoals reeds gezegd gaat alles in eigen beheer door de bevolking zelf en zij hebben training nodig van Buildup Nepal.
Wij houden u op de hoogte.


Enorme bergen moeten worden verzet en de vraag is nog of dit systeem overal kan worden toegepast; er moet veel worden
ingegrepen in het landschap en bij het afgraven van bergen bestaat er altijd gevaar voor verschuivingen. Bij ons lijkt het goed te
gaan. De berg is stabiel en rondom wordt met grote stenen muren in terrasvorm aangelegd.
 
Hier is goed te zien, dat de bouw wat moeizamer gaat dan in ons vlakke kikkerlandje.             

               
7000 stenen liggen klaar!                                                             


Disabled Rehabilitation Centre
Met dit project gaat alles naar wens, de kinderen gaan naar school en de lessen voor gehandicapte en kansarme vrouwen|,
zijn een succes. Alle kinderen krijgen dankzij onze hulp ook  computerlessen, zodat zij na hun schooltijd een goede kans maken
op de arbeidsmarkt.

Met hartelijke groet, namens het bestuur
Rob Kölber