Bestuurlijke zaken

Stichting Sponsortrek Nepal K. v. Koophandel 41236129 , Fiscaalnummer 8030.48.622

De stichting is bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI)
De belastingdienst wil meer transparantie en het vertrouwen in stichtingen bevorderen.

Wij zijn hier erg blij mee en wij proberen dit middels onze website zo goed als mogelijk op te pakken.

Contact- en adresgegevens

Robert K.T. Kölber
Oosthuizerweg 11
1463 LL Noordbeemster

e-mail: nepal.sponsortrek@wxs.nl 

Samenstelling van het bestuur

Robert K.T. Kölber, voorzitter
Christina (Chris) M.J. Bek Alberts, secretaris
Yvonne Schaefer, penningmeester
Carolina (Carla) Kesteloo, lid
Johannes (Jean) T. van Berkel, lid

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel het bevorderen van kleinschalige ontwikkelingshulp in Nepal, daar waar de nood het grootst is
en grotere organisaties niet werkzaam zijn. Het betreft voornamelijk onderwijs en gezondheidszorg.
Meer informatie staat in het

Algemeen beleidsplan

Beloningsbeleid voor bestuursleden

Bestuursleden ontvangen geen enkele beloning of vergoeding van reis- en verblijfkosten, zij betalen alle kosten, ook die
voor bestuursbijeenkomsten en eventuele reizen naar Nepal zelf.
Giften komen volgens de jaarverslagen  nagenoeg geheel ten gunste van de projecten!

In het project DRC te Kathmandu en te Keronja zijn uitsluitend Nepali en buitenlandse vrijwilligers werkzaam. Ook daar probeert men zo economisch als mogelijk te werken.


Controle op de boekhouding

De jaarverslagen worden jaarlijks door 2 onafhankelijke personen gecontroleerd, dit zijn in de regel sponsors van de stichting.
Elke 2 jaar zijn er nieuwe controleurs. Verder is elke donateur van de stichting gerechtigd om de boeken op afspraak in te zien.


Controle op de projecten

Projecten worden regelmatig door bestuursleden en/of reizigers donateurs van de stichting gecontroleerd.
De dagelijkse controle op de projecten vindt plaats door Tendy Sherpa.
Jaarlijks geeft het project DRC een volledige opening van de inkomsten en uitgaven, welke ook door de Nepaleze overheid wordt
gecontroleerd.

Sponsors hebben zo de verzekering dat hun gift voor de volle 100% terecht komt bij de projecten
Elke reiziger naar Nepal is van harte welkom om de projecten te bezoeken.

Voor uw gift zeggen wij u heel hartelijk dank

GIFTEN

.