naar website Sponsortrek

6e Nieuwsbrief Aardbeving Sponsortrek Nepal

Naar_5e_nieuwsbrief_aardbeving

Noordbeemster mei 2016.

Beste mensen Nepalvrienden Namaste!

Hierbij stellen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met name inzake de gevolgen van de  aardbeving.
Het project DRC gaat prima en alle 55 kinderen gaan naar school en de organisatie is perfekt, zodat wij op dat punt eigenlijk niets te
melden hebben. iets anders is het gesteld rond Keronja en Gairamudi, leest u verder:

Keronja Einde van een project!
Keronja herbouw wacht 

Het is even stil geweest rond Keronja. Wij hebben de bevolking aangeboden om de vernielde healthpost te herbouwen. Doch wel als voorwaarde,
dat ook de overheid mee zou moeten betalen, er zou dan nog geld overblijven, zoals een deel van de herbouw van de school of technisch support
voor de herbouw van huizen.
Keronja heeft enorm in de publiciteit gelegen, het was vlakbij het episch centrum van de aardbeving en vele hulporganisaties hebben zich op dit gebied
gericht. Met name het Rode kruis van Singapore heeft zich met Keronja bezig gehouden.

Nu hoorden wij dat uiteindelijk is besloten om de healthpost door een andere organisatie te laten herbouwen en niet door ons, wij zouden teveel eisen stellen.
Wij vinden, dat de overheid zeker moet meehelpen aan de herbouw van het land en als je die overheid gaat uitschakelen, dan wordt alles overgelaten
aan buitenlandse ontwikkelingsorganisaties, hetgeen toch niet de bedoeling is. Nepal is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de opbouw van het land.

Natuurlijk is het voor ons jammer, dat wij ons project aldaar niet kunnen voortzetten, maar voor de bevolking is het natuurlijk fijn dat de healthpost
wordt herbouwd en hopelijk andere voorzieningen worden hersteld.

Het bestuur van Sponsortrek Nepal vindt, dat wij ons geld zo economisch mogelijk moeten besteden en daar hulp geven waar het absoluut nodig is
en Keronja krijgt op dit moment kennelijk genoeg hulp.

Gairamudi
In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat Gairamudi, aan de voet van Rolwaling, nagenoeg geen hulp heeft ontvangen.
Alle huizen, de school en de Healthpost  zijn ingestort en tot op heden niet herbouwd.
Aanvankelijk dacht de bevolking, dat de overheid de scholen niet zou herbouwen, doch wij hebben erop aangedrongen om dit nog eens
haarfijn uit te zoeken en met sukses; de scholen van Gairamudi worden geholpen en zo hoort het ook.
Wij hameren er steeds op dat de volksvertegenwoordigers er bij de overheid druk op de ketel houden.
Anders is het gesteld met de healthpost, op dit moment gevestigd in een tent en de herbouw van healthposts ziet de overheid niet als prioriteit.
de nood healthpost  ingestort
Bouw van healthpost en van de woningen is topprioriteit

Hetzelfde is het geval met de huizen. De bevolking is voorgehouden, dat zij per ingestort huis $ 2.000. zullen krijgen voor de herbouw.
Hiervoor moet dan aan zware eisen, waarvoor je voor die prijs geen huis op traditionele wijze,  kunt bouwen, worden voldaan.

Hier is dus een taak voor ons weggelegd en wij zijn in een vergevorderd stadium, doch worstelen nog met enkele knellende vraagstukken:

Wij willen graag een volledig aardbevingbestendige bouwwijze voor de healthpost, waarbij de bevolking meehelpt en het moet zo eenvoudig zijn,
dat zij met wat technische hulp zelf hun huizen kunnen herbouwen. Maar wat te doen oftewel "Ke Garne" ?

Diverse opties worden/werden onderzocht zoals:

Bamboe
Een geweldig aardbevingsbestendig materiaal, op dit moment niet voorradig omdat voor noodwoningen veel bamboe is geoogst en
men vindt bamboe een te zwak produkt omdat de koeien door het dorp lopen.

Stro en hennep
Stro is onbekend en het is moeilijk duidelijk te maken dat hier geweldige bouwwerken mee opgezet kunnen worden, bovendien denkt men
alle stro voor het vee nodig te hebben. Bovendien zijn er in Nepal geen hooipersen en indien niet goed toegepast, zoals het bekleden
met steengaas en afsmeren met cement of leem, is het inderdaad brand gevaarlijk.
Hennep lijkt een betere kans te maken. Er is een bedrijfje dat woningen en zelfs een ziekenhuis bouwt met een staalconstructie en daartussen
geperst hennep. Een nadeel hier is dat een staalconstructie vrij duur is.
Er zou gewerkt kunnen worden met een bamboe frame, mogelijkheden worden thans met het bedrijf onderzocht.
De opbouw  ook in verdiepingen met frame
Opbouw zonder en met frame voor een verdieping. Later afpleisteren met leem. Bron: Ecodorp Brabant

Block Masonry walls
Een "gewapende variant op een traditionele bouwmethode van ruwe steen met leem. Het lijkt een goede en simpele oplossing,
al hebben wij nog bedenkingen ten aanzien van de levensduur van het systeem.
Een en ander wordt thans getest door de stichting Shock Wave Nepal en zij stellen nu al vast, dat er ook verticale stabiliteit moet worden
ingebracht in de muren. Binnen enkele weken horen wij hun bevindingen en zullen wij zien of wij hier mee verder gaan.
Zie de link met omschrijving: Gabion_bands
Kortom: zeer interessant en wij zullen zien wat er haalbaar is.

Tension Pack systeem
U  kent ze wel de muurtjes van gegalvaniseerde betonmatten, zoals die in tuincentrum worden verkocht, maar ook waarvan hele
muren van viaducten worden opgebouwd, met daartussen steenslag, schanskorven genaamd.
Ir. Guus Bertels heeft het systeem reeds in de vorige eeuw bedacht en hiervan woningen in Afrika gebouwd. Het systeem werd hier als
bouwpakket gemaakt en aldaar ter plaatse in elkaar gezet. Vervoer bleek een struikelblok. Ter plekke fabriceren bleek niet mogelijk.
De woningen vonden wij naar Nepaleze begrippen heel erg luxe en beslist niet nodig voor het platte land van Nepal.
Eenvoudige muren met een enkel raam en een deur is al voldoende voor een comfortabele en stevige woning.
Graag zouden wij met een expert willen kijken of zo iets in ons project mogelijk is.
In Nepal zijn gegalvaniseerde staalmatten geen probleem.
Wellicht kunnen die met afdichting van cement of leem duurzaam worden ingepakt. Dit ter voorkoming van doorroesten op termijn.
De Sudan variant
Het huis te Sudan door ir. Guus Bertels

Hoe verder?
Tendy Sherpa, onze man in Nepal, heeft een architect aangedragen, die bij de overheid werkt en die voor ons een tekening heeft
gemaakt. De tekening was typisch Nepalees opgezet, met erg kleine ruimtes. Hij had duidelijk weinig tijd voor ons om zich goed in de
materie te verdiepen em daarom heeft Rob Kölber een en ander veranderd en in een soort programma van eisen gezet.

Zie hiervoor de bijlage.

Een bevriende architect zal de definietieve tekening maken en met ons bepalen, welk systeem wij het beste kunnen opzetten.

Hulp gezocht van technici, bouwkundigen
Bent u bouwkundige, bouwvakker, staalbouwer etc. en wilt u ons helpen bij het realiseren van het project?
Neem dan a.u.b. spoedig contact op met Rob Kölber
Alle adviezen en hulp zijn zeer welkom!

Wij hopen na de moesson met de bouw te beginnen, mochten alternatieve aardbeving bestendige methodes niet mogelijk zijn, dan
zal er traditioneel met steen en bewapening worden gebouwd. Deze bouwmethode is minder in het bereik voor de lokale bevolking
voor de bouw van hun eigen huizen.

Running Boardmember
Jean van Berkel, ons bestuurslid, heeft zowel de Boston-, als de Tokio (
tijd 3:34:31)  marathon gelopen en hier een sponsoractie aan
verbonden met als opbrengst totaal ca € 3.400.! Een wederom geweldige actie, hartelijk dank!
Ook zo'n actie starten? laat het ons weten!

Beklim een berg en help Nepal!
Graag zullen wij komend najaar ten behoeve van onze projecten een klimtocht organiseren, dus als je een beklimming op
het oog hebt laat het weten en wij starten een leuke actie en kunnen helpen bij de organisatie hiervan.
Het hoeft niet de Everest te zijn, er zijn zoveel leuke toppen, zie de website van Iceland trekking.

Everest Expeditie geslaagd
Karma Sherpa, de zwager van Tendy stond op 19 mei j.l om 7.00 uur met 6 Japanners op de top van de Mount Everest!
Een geweldige prestatie en Iceland trekking heeft alles tot in de puntjes verzorgd!
De beklimming werd vanuit Nepal gedaan volgens de klassieke route, die na de beving weer werd hersteld.
Jammer van de vele doden , die er dit jaar weer zijn gevallen, het was dit jaar echt bar.
Ook Karma heeft bevriezingsverschijnselen aan de tenen, maar is verder ongedeerd.

Trekking in Nepal na de beving
Het dagelijkse leven in Nepal gaat zijn gang en langzaam aan start de opbouw en de toeristen beginnen weer te komen.
De fraaie bergen zijn er gelukkig nog, evenals de vriendelijke bevolking.
Sponsortochtgenoten hebben vorig jaar vlak na de beving wonderlijk genoeg toch nog fraaie trekkings kunnen maken.
Nepal wacht echt op trekkiing toeristen en is er klaar voor, men heeft de toeristen nodig!

Iceland Trekking zoekt voor diverse tochten nog deelnemers, wij kunnen deze organisatie van harte aanbevelen!
Voor komend najaar zoeken diverse tochtgenoten nog uitbreiding van hun groepje!

Wij hopen spoedig met nieuws inzake de nieuwbouw van de healthpost Gairamudi te komen.

Kijkt u ook naar het: Jaarverslag over 2015

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Rob Kölber